U ponedjeljak, 1. marta otpočeli smo sa četvrtim ciklusom obuka u sklopu programa „Škole za 21. vijek“. Ciklus počinjemo treningom za direktore/ice osnovih škola iz sjeverne regije a od srijede, 3. marta biće otvoren i za nastavnike/ce ovih škola.

Zbog situacije sa virusom Covid-19, British Council preduzeo je mjere kako bi zaštitio sve polaznike/ce obuka kao i sve uključene u realizaciju treninga, tako što je sadržaj prenijet na onlajn platformu Moodle i omogućeno je učenje na daljinu. Obuke su specifične po tome što će polaznici imati/e mogućnost da na svim materijalima rade tempom koji je njima pogodan. U obuke je uključena je i komponenta rada uživo sa našim trenerima u unaprijed definisanim terminima.

Obuke za direktore će trajati do 14. marta, a obuke za nastavnike do 23. marta, nakon čega će uslijediti direktna mentorska podrška za dalju primjenu stečenih znanja u praksi.

Podijelite sadržaj