Education
Education

Kroz reformu obrazovne politike, inovacije i partnerstva, British Council donosi održive promjene koje doprinose globalnom ekonomskom prosperitetu i stabilnosti. 

Rad u oblasti obrazovanja

Obrazovanje se nalazu središtu rada British Council-a u Crnoj Gori od samog osnivanja kancelarije 1994. godine. U saradnji sa partnerima iz javnog i privatnog sektora, kao i civilnog društva, British Council se zalaže za reforme i unapređenje kvaliteta, omogućava pristup visokokvalitetnom obrazovanju i unapređuje kulturnu saradnju između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.

Naš fokus u posljednjih pet godina bio je na unapređenju stručnog obrazovanja, uključujući inovacije obrazovne politike i prakse, povezivanje sa lokalnom ekonomijom, obuku za nastavnike i kreatore politike, razmjenu iskustva i znanja, inovaciju kurikuluma, povezivanje škola i rad sa učenicima.  

Podijelite sadržaj