There are currently no vacancies at the British Council.

British Council stvara međunarodne mogućnosti za ljude u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, gradeći povjerenje između njih širom svijeta. Radimo u preko 100 zemalja i svake godine radimo sa milionima ljudi povezujući ih sa Velikom Britanijom i njenim najinteresantnijim oblastima: engleskim jezikom, umjetnošću, obrazovanjem, načinom života i uređivanjem društva. Imamo iskustvo od 75 godina u ovim djelatnostima.

Jednake mogućnosti

Britanski savjet je posvećen politici jednakosti, različitosti i inkluzije i otvoren je za prijave svih dijelova društva. Radimo na takav način da ljudi ne budu diskriminisani po bilo kom osnovu, uključujući i godine starosti, posebne potrebe, nacionalnost, pol, vjersko ubjeđenje i seksualnu orijentaciju.

Zaštita djece

Naša pravila o zaštiti djece su obavezna za sve zaposlene u British Council-u. Radimo na takav način da su djeca uvijek zaštićena. Kandidati za ovaj posao će biti u prilici da budu provjereni o tome da li su pogodni za rad sa djecom.

Privatnost

Sve prijave će biti obrađene u skladu sa našim pravilima o privatnosti koja su dostupna na internetu.