Privacy and terms
Privacy and terms

Ovaj odjeljak sadrži informacije o korišćenju svih vebsajtova British Council-a, kao i detalje o politikama kojih se British Council pridržava.

Ovi uslovi korišćenja i politike se povremeno ažuriraju.

Uslovi korišćenja ovog vebsajta

British Council je obezbijedio konkretne informacije o korišćenju ovog vebsajta. Ovdje ćete pronaći informacije o tome kako je ovaj vebsajt osmišljen da bi bio pristupačan svima. Takođe ćete pronaći informacije o našim politikama koje uređuju kolačiće (cookie), kao i o načinu podnošenja pritužbe.

Uslovi korišćenja

British Council ima uslove korišćenja ovog vebsajta i linkova za i sa ovog vebsajta. 

Možete pročitati naše cjelokupne uslove na engleskom jeziku.

Pristup 

Uložili smo sve moguće napore kako bismo britishcouncil.me svima učinili lakim za korišćenje, bez obzira na to koji pretraživač odaberete i da li koristite posebnu opremu da mu pristupite. 

Više informacija o mjerama pristupa vebsajtu British Council-a možete pročitati na engleskom jeziku.

Podnošenje žalbi

Mi cijenimo vaše mišljenje. Nadamo se da ćemo doprinjeti da vaše iskustvo sa British Council-om bude pozitivno i pozdravljamo vaše komentare, prijedloge i detalje u vezi sa vašim zadovoljstvom ili nezadovoljstvom uslugom koje ste doživjeli kada ste nas kontaktirali ili koristili bilo koji od naših proizvoda ili usluga. Takođe bismo željeli da čujemo da li vam je neko od zaposlenih pružio izvanrednu uslugu.

Možete pročitati našu cjelokupnu politiku podnošenja žalbi na engleskom jeziku.

Politike 

Kao organizacija koja se bavi kulturnim odnosima, British Council ima politike koje pojašnjavaju kako se mi ponašamo da bismo zaštitili privatnost, djecu, životnu sredinu i obezbijedili slobodu informisanja i jednake mogućnosti.

Sve druge lokalne odredbe koje se odnose na ovaj predmet biće objašnjene u ovom odjeljku.

Privatnost

Smatramo da je zakonito i ispravno postupanje prema ličnim podacima bitno za naše uspješno poslovanje i zadržavanje povjerenja onih sa kojima smo u kontaktu. Kao takva, ova izjava će se jednako primjenjivati na sve naše kancelarije bez obzira na to gdje se nalaze. 

Možete pročitati našu cjelokupnu politiku o privatnosti na engleskom jeziku.

Politika zaštite

British Council ima za cilj da stvori sigurno okruženje u kojem nijedno dijete ili odrasla osoba neće biti oštećena ili eksploatisana tokom kontakta sa nama. Ova politika postavlja širok okvir i očekivanja u vezi sa zaštitom djece i odraslih. Ona artikuliše zašto je zaštita važna i korake koje će organizacija preduzeti da bi ispunila svoju odgovornost u interakciji sa djecom i odraslima. British Counil promoviše pristup nulte tolerancije na nesprovođenje zaštite.

Možete pročitati našu cjelokupnu politiku o zaštiti na engleskom jeziku.

Politika zaštite životne sredine

British Council je posvećen ispunjavanju standarda Ujedinjenog Kraljevstva i međunarodnih standarda za upravljanje našim uticajem na životnu sredinu. Mi prepoznajemo uticaj našeg poslovanja i naših aktivnosti na životnu sredinu. Takođe prepoznajemo prijetnju klimatskih promjena po prosperitet, socijalnu pravdu i kvalitet života. Stoga smo posvećeni svođenju na minimum našeg negativnog uticaja na životnu sredinu. 

Možete pročitati našu cjelokupnu politiku životne sredine na engleskom jeziku.

Sloboda informisanja

British Council je ponosan što traži nove i otvorene načine angažovanja sa svjetskom zajednicom. Da bismo izgradili integritet i povjerenje bitno je da budemo primjer drugima većim otvaranjem naše organizacije prema svijetu. 

Možete pročitati našu cjelokupnu politiku o slobodi informisanja na engleskom jeziku.

Jednake mogućnosti i različiitosti

British Council stvara međunarodne mogućnosti za ljude u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim zemljama i izgrađuje povjerenje među njima širom svijeta. Naš rad obuhvata izgradnju odnosa sa ljudima najrazličitijeg porijekla i kultura. Stoga je djelotovoran rad uz različitost i promovisanje jednakih mogućnosti suštinski dio našeg rada.

Možete pročitati našu cjelokupnu politiku na engleskom jeziku da biste saznali kako mi ugrađujemo jednake mogućnosti i različitosti u naše programe i projekte i koga možete kontaktirati da biste dobili više informacija.

Podijelite sadržaj