Projekat “Nastavnik za 21. vijek” predstavlja proširenje regionalnog programa “Škole za 21. vijek” i on se sprovodi samo u Crnoj Gori, a zajednički ga finasiraju i sprovode MPNKS i British Council. Cilj i namjera ovog proširenja je da se omogući da kompletan nastavni kadar u osnovnim školama prođe obuku u nastavi kritičkog mišljenja, rješavanja problema i kodiranja mikrobit uređajem i na taj način ostvari sistemski uticaj na kvalitet nastave. Uvođenje kodiranja mikrobitom u predmete izvan Informatike sa tehnikom, predstavlja proces tzv. digitalne transformacije obrazovanja u kojoj se savremena tehnologija uvodi u nastavu kao sredstvo za podsticanje razvoja kreativnosti, inovativnosti, rješavanja kompleksnih problema i svakako digitalnih vještina kao osnove savremene pismenosti. 

Uključivanjem kompletnog nastavnog kadra stvorićemo uslove da svako dijete uzrasta od 6 do 15 godina dobije priliku da razvija ove važne životne vještine. U crnogorskim osnovnim školama trenutno uči oko 67,000 učenika koij u perspektivi predstavljaju radnu snagu budućnosti, i koji će 2030. godine pristupiti svijetu rada. Iako neće svi postati programeri, od vitalnog je značaja da steknu osnovnu digitalnu pismenost, kritičko mišljenje i inovativnost jer se ekonomija 21. vijeka zasniva na inovacijama i znanju.

In this section