English teaching resources
English teaching resources

Besplatni materijali za nastavu engleskog jezika

Ukoliko ste nastavnik engleskog jezika ili predavač, British Council ima na raspolaganju mnogo besplatnih materijala koji vam mogu pružiti podršku u radu.

Na raspolaganju su vam besplatni nastavni planovi i učionički materijali, savjeti, vijesti i informacije o stručnom usavršavanju, konferencijama i kvalifikacijama u engleskom jeziku. Takođe se možete pridružiti grupama za diskusiju i pristupiti nastavnim materijalima.

Posjetite sajt za nastavu engleskog jezika – TeachingEnglish za još materijala za nastavu engleskog jezika.

Nastavni planovi

Ukoliko ste nastavnik engleskog jezika u potrazi za materijalima, British Council vam može pomoći sa redovno ažuriranim nastavnim planovima i materijalima za nastavu. Saznajte više o našim nastavnim planovima.

Materijali za predavanje engleskog jezika

Ukoliko ste zauzet nastavnik engleskog jezika ili predavač u potrazi za podrškom i materijalima koje biste mogli razvijati u učionici, možemo vam pomoći sa našom kolekcijom besplatnih materijala. Materijale redovno ažuriramo na sajtu British Council-a za nastavnike. Saznajte više o materijalima za nastavu engleskog jezika.

Fonetička tabela

Pomozite svojim studentima da čuju i razumiju glasove u engleskom jeziku korišćenjem fonetičke tabele British Council-a. Saznajte više o tome kako ‘Fonetička tabela’ razvija vještine slušanja engleskog jezika kod studenata.

Članci

Ukoliko kao nastavnik engleskog jezika želite da unapređujete svoju nastavnu metodologiju i praksu, British Council vam može pomoži sa redovno ažuriranim člancima posvećenim ovim temama.

U učionici

British Council ima na raspolaganju redovno ažurirane nastavne materijale za rad u učionici za nastavnike engleskog jezika.

Književnost u nastavi engleskog jezika

Za nastavnike engleskog jezika koji u nastavi žele da koriste materijale bazirane na engleskim književnim djelima, imamo na raspolaganju tekstove, nastavne planove i materijale za slušanje. Saznajte više o svima njima kako biste s lakoćom koristili književnost u nastavi.

Kursevi za nastavnike engleskog jezika

British Council nudi niz različitih kurseva za nastavnike engleskog jezika koji će uskoro biti dostupni i na internetu. Kursevi pokrivaju oblasti kao što su nastava u osnovnom i srednjem obrazovanju, tehnologije za učenje i mnoge druge teme. Za više informacija posjetite našu stranicu za stručno usavršavanje nastavnika.

Podijelite sadržaj