Equal opportunities and diversity

British Council stvara mogućnosti na međunarodnom nivou kako za ljude u UK tako i za one u drugim zemljama i gradi povjerenje među njima širom svijeta. Naš rad uključuje razvoj odnosa sa ljudima različitog porijekla i kultura. Stoga je djelotvoran rad sa različitostima i promocija jednakih mogućnosti suštinski dio našeg rada.

Nema jednakih mogućnosti ako se različitost ne prepoznaje i ne vrednuje. Saznajte o razlici između jednakih mogućnosti i različitosti, kao i sedam oblasti na koje se usredsređujemo.

Jednakost

Jednakost mogućnosti znači da se prema ljudima treba odnositi na pravičan način i bez pristrasnosti, kao i da treba stvarati uslove na radnom mjestu i društvu u cjelini koji podstiču i vrednuju različitosti i promovišu dostojanstvo. To takođe znači da je potrebno ispraviti nedostatak ravnoteže iz prošlosti i osigurati da odnosi sa klijentima, konzumentima i snabdjevačima budu konstruktivni i da podržavaju ogovarajuću uključenost i da ne budu uzrok neopravdane diskriminacije.

Različitost

Različitost se tiče stvaranja inkluzivnog okruženja i praksi od kojih će imati koristi organizacija i oni koji rade unutar nje i sa njom. Ona uzima u obzir činjenicu da se ljudi međusobno razlikuju na mnogo načina. Razumijevanje, vrednovanje i djelotvorno upravljanje tim razlikama može dovesti do većeg učešća koje se može iskoristiti za uspjeh na pojedinačnom, timskom i organizacionom nivou.

Kada govorimo o jednakim mogućnostima i različitosti, u centru naše pažnje su sedam osnovnih oblasti:

  • Godine starosti
  • Invaliditet
  • Rasa/Etnička pripadnost
  • Rod (koji uključuje i transrodnost)
  • Vjeroispovijest/vjerovanje i kultura
  • Seksualna orijentacija
  • Ravnoteža između rada i privatnog života

Kreirali smo jedan broj javnih politika za promociju jednakosti i različitosti, a koristimo i niz instrumenata za nadzor i procjenu našeg napretka na polju uključivanja istih u osnovne tokove. Vjerujemo da je najbolji način upravljanja jednakim mogućnostima i različitostima da se osigura njihovo ugrađivanje u sve procese  i funkcije, koje se smatraju dijelom svih odluka na nivou javne politike, te da budu prisutne u planiranju svih programa od početka do samog kraja. To je ono što podrazumijevamo pod uvođenjem načela i praksi jednakosti i različitosti u osnovne tokove.

Želite da saznate više?

Ako vam je potrebno više informacija o našem radu u oblasti jednakih mogućnosti i različitosti ili želite savjet kako da na najbolji način primijenite politiku jednakih mogućnosti i različitosti u svojoj organizaciji, biće nam više nego drago da pomognemo. Kontaktirajte našeg kolegu Gorana Garčevića.

Eksterni linkovi

Podijelite sadržaj