Jačanje administrativnih kapaciteta

Pored rada u oblasti engleskog jezika i kulture, British Council u Crnoj Gori pruža podršku izgradnji demokratskog društva i jačanju institucija kroz partnerski rad sa ministarstvima i organizacijama civilnog društva.  

Kroz projekte iz oblasti društva pomažemo kreiranju inkluzivnog, otvorenog i prosperitetnog društva, povezujemo lokalne sa globalnim temama i kreiramo mogućnost za saradnju među pojedincima i institucijama u Crnoj Gori, Ujedinjenom Kraljevstvu i regionu. 

Pogledajte