Snimanje TV časova u okviru projekta "Škole za 21. vijek"

Ideja za snimanje TV časova nastala je kao odgovor na zdravstvenu krizu COVID-19 koja je onemogućila nastavnicima da sprovode redovne nastavne aktivnosti razvoja kritičkog mišljenja, rješavanja problema i kodiranja mikrobitom na način kako je to planirano projektom, neposrednom primjenom tehnika u učionici. U dogovoru sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo, donijeli smo odluku da se dio sadržaja predviđenog za učionicu prenese na televizijsku platformu kroz postojeći zvanični program Ministarstva „Uči doma“.

Snimili smo ukupno 20 emisija a one će biti integrisane u raspored časova „Uči doma“, na način koji najbolje korespondira sa potrebama predmetnih programa, o čemu će Ministarstvo prosvjete i Zavod za školstvo donijeti odluku. Časovi će biti emitovani na RTCG2 i „Uči doma“ kanalima.

Nastavnici i nastavnice koje smo izabrali za prezentere ovih TV časova, podijelili su svoje kreativne ideje tokom snimanja emisija i pomogli su da se ublaže posljedice izazvane odsustvom iz učionice i socijalnom interakcijom na času koja pruža nezamjenjivo okruženje za učenje kroz primjenu i vježbu.