Children presenting their eco project

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ iz Berana sjajan je primjer nevjerovatne interdisciplinarne saradnje u kojoj su učenici iz Kluba za kodiranje i Kluba za biologiju osmislili zajednički eko-projekat. Projekat ima za cilj poboljšanje i zaštitu riječnih ekosistema na kojima su mini hidroelektrane već izgrađene ili se planiraju graditi.

Učenici Kluba za biologiju, na čelu sa Branislavom Miladinovićem, i Kluba za kodiranje, pod vođstvom Miluna Čukića, došli su na ideju da se napravi sistem koji bi mogao da reguliše funkcije mini hidroelektrana. Učenici i njihovi nastavnici analizirali su ovu ideju i zaključili da je moguće regulisati funkcije mini hidroelektrana uz pomoć mikro:bit računara i obezbijediti biološki minimum protoka vode u koritu rijeke, što je neophodno za opstanak flore i faune u rijeci.

Klub za kodiranje kodirao je sva mjerenja i funkcije mini hidroelektrane, te je zajedno sa Klubom za biologiju radio na poboljšanju i primjeni originalne ideje. Dva kluba sada planiraju nove projekte koji se odnose na zaštitu i poboljšanje životne sredine i ekologije uz pomoć mikro:bit računara.

Osnovna škola „Vuk Karadžić“, koja je dio projekta "Škole za 21. vijek", bila je gost na nacionalnom takmičenju u kodiranju u Nikšiću i predstavila je ovaj jedinstveni projekat.

Djeca pokazuju ekološki projekat
Podijelite sadržaj