21. maj Podgorica.001

Deset učenika OŠ „21. maj“ iz Podgorice još od aprila 2019. godine intenzivno je radilo na razvoju nastavnog sredstva koje će pomoći drugarima sa poteškoćama u učenju da bolje savladaju gradivo. Na trećem nacionalnom takmičenju u kodiranju uz upotrebu mikro:bita imali su priliku da predstave svoj projekat “Moj drug – moj učitelj” i da osvoje visoko drugo mjesto.

Na samom početku razgovora Jelena Ostojić, njihova mentorka, govori nam da su učenici veoma zadovoljni postignutim uspjehom i da su sa još jačim motivom krenuli sa pripremama za regionalno takmičenje. "Ovim projektom pružamo podršku učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama. Cilj nam je da ovladaju pojmom broja do 10 uz pomoć druga iz klupe. Uspjeli smo da napravimo jednostavno nastavno sredstvo koje će omogućiti djeci sa poteškoćama u učenju bolje razumijevanje prebrojavanja i podstaći bolju socijalizaciju učenika." Na predstojeće regionalno takmičenje idu sa istim projektom, uz minimalnu korekciju: "Pored prebrojavanja realizovali smo da djeca prepoznaju oblike (krug, kvadrat, trougao). Korekcije su tehničke prirode, dok je kod ostao neizmijenjen."

Nastavnici u njihovoj školi su i ranije primjenjivali metode kritičkog mišljenja ali su programom "Škole za 21.vijek" upotpunili ne samo metode (mape uma, matrica pitanja, šest šešira,…) već i interaktivne platforme (kahoot, tarsia,…) koje koriste u nastavi. "Učenje u našoj školi postalo je aktivno, zanimljivo i zabavno. Početkom realizacije projekta Škole za 21. vijek u školi je formiran klub za kodiranje “21:bit”. U početku je brojao 10 članova a početkom ove školske godine imamo 8 novih učenika nižih razreda. Klub za kodiranje je postao mjesto gdje članovi, osim kodiranja, istražuju, razvijaju, preispituju i realizuju svoje ideje."

21. maj Podgorica.002

Tokom izrade projekta “Moj drug – moj učitelj” obratila se pažnja i na važnost povezivanja realnog sektora sa obrazovnim sektorom. OŠ „21. maj“ uspostavila je saradnju sa NVO Politehnika čiji su članovi nesebično prenosili znanja učenicima, prvenstveno za tehnički dio. Nakon takmičenja prihvatili su ponudu kompanije Amplitudo za unapređenje projekta gdje su održali par zajedničkih sastanaka i došli do konkretnih ideja za poboljšanje, kako u tehničkom smislu tako i u načinu prezentovanja samog projekta. "Saradnja sa stvarnim kompanijama nam je važna. Osim upoznavanja sa samim preduzećima učenicima se pruža mogućnost da razviju vještine kojim će stečena teorijska znanja povezati sa praktičnim. Postoji saradnja između realnog i obrazovnog sektora, ali je na niskom nivou.", ističe Ostojić.

Na projektu sa kojim smo osvojili drugo mjesto na nacionalnom takmičenju radili su učenici završnog razreda. Svoja znanja i iskustva nakon takmičenja su prenijeli mlađim članovima Kluba za kodiranje. Mlađi članovi kluba se od školske 2019/2020. godine upoznaju sa mikrobitom  i njegovim mogućnostima. Trenutno smo u fazi prikupljanja ideja za sljedeće projekte. 

Podijelite sadržaj