Nastavnica pokazuje predstavnicima kompanije dječiji projekat

Jelena Janković, menadžerka za proizvode u kompaniji Amplitudo, dijeli svoju priču o tome kako je nacionalno takmičenje u Crnoj Gori inspirisalo njenu kompaniju da bliže sarađuje sa djecom školskog uzrasta i njihovim nastavnicima i pomogne im da na pravi način prezentuju svoje projekte i nauče nove vještine neophodne za 21. vijek. Amplitudo je softverska kompanija, koja proizvodi mobilne aplikacije ali koja takođe radi na dizajnu i marketingu.

"Prije svega, nemamo dovoljno riječi pohvale za inicijativu “Škole za 21. vijek”. Projekat koji pogađa najbitnije aktivnosti za najmlađe koje nisu u CG toliko razvijene (rad na razvoju kritičkog mišljenja, razvoj logike itd). Pored toga, način implementacije kroz korišćenje mikro:bit-a je odličan iz prostog razloga što motiviše djecu da budu kreativna i rade na realnim projektima.

Samo nacionalno takmičenje je organizovano na visokom nivou - od praćenja agende, do promovisanja cilja projekta. Atmosfera na takmičenju je nevjerovatna. Kad se nađete u prostoriji sa 50-ak djece koji su napravili inovativne projekte a nisu imali prethodno iskustvo/znanje, i koji pokazuju jaku želju/takmičarski duh, jednostavno postanete zahvalni na ovakvim projektima i poveća vam se želja da nastavite rad na edukaciji djece.

Vidjeli smo neke sjajne projekte ali i pristupe rješavanju praktičnih problema. Npr. djeca iz osnovne škole su napravila "Automatsko zvono" u školama jer škole i dalje funkcionišu po principu da se jedan/dva učenika izdvoje kao dežurni i da zvone prije početka ili na kraju svakog časa. Samo razmišljanje da je to praktični problem koji može da se automatizuje je nevjerovatno jer su u pitanju djeca 6/7/8. razred osnovne škole. To nam ukazuje da imamo potencijalne buduće preduzetnike koji će da budu veoma kreativni i inovativni u svom budućem radu, kaže uz osmijeh.

Deca koja predstavljaju projekat u kompaniji Amplitudo

O kompaniji Amplitudo

Naša kompanija se bavi razvojem softvera i mobilnih aplikacija. Pored ove osnovne djelatnosti mi radimo i dizajn i marketing, kako za svoje potrebe, tako i za spoljne klijente. Strategija kompanije je da pravimo inovativne proizvode koji rješavaju praktične probleme i te proizvode pretvaramo u startup-ove. Shodno tome u našem timu pored dizajnera, programera imamo i zanimanja kao što su Product owner ili Scrum mastere, slično, kao i startup tim koji nas prezentuje na raznim takmičenjima i rade na razvoju startup projekata. 

Naša kompanija  takođe sprovodi besplatu Akademiju za nastavnike gdje mentorišemo kandidate na polju kodiranja. Svi nastavnici su pozvani da se pridruže kako bi mogli to znanje dalje da prenesu na učenike i same projekte s obzirom na to da jedan dio projekta jeste kodiranje u mikro:bit-u.

Kako trenutno doprinose obrazovnom sektoru?

Važnost saradnje realnog sektora sa obrazovnim sektorom prepoznali su još prije dvije godine i zbog toga su osnovali Amplitudo akademiju. Jelena o tome kaže:

"Trenutno postoji jaz između formalnog znanja i potreba na tržištu (studenti nisu spremni za praktični rad). Na osnovu toga mi pružamo obuke koje ih osposobljavaju za rad na realnim projektima kako bi njihovi rezultati poslije obuke bili gotovi projekti i njihova pozicija na tržištu rada bolja.

S obzirom na to da radimo trenutno sa studentima, u zadnjih pola godine smo se aktivirali u radu sa mlađim generacijama (srednje i osnovne škole) kroz razne radionice. Cilj nam je da im proširimo svijest o mogućnostima koje im pruža IT, i uopšte šta sve mogu da rade i kako da dođu do toga. Najveći problem učenika srednjih škola je što ne znaju šta mogu da rade i kako da dođu do toga (koji fakultet, koja praktična znanja, vještine im trebaju), pa mi u saradnji sa školama kroz set radionica radimo na prevazilaženju tog problema. Sa osnovnim školama smo do sada radili kreativne radionice – dizajn i kodiranje. Pravimo igrice u tehnologijama koje su lake za korišćenje kako bi ih na zanimljiv način animirali i motivisali za učenje novih vještina, ili naši dizajneri crtaju sa njima i prikazuju im kako se u stvarnosti pravi npr bilbord ili mobilna aplikacija- a rezultat bude primjer bilborda njihove škole/razreda. Što se tiče samog projekta "Škole za 21. vijek" mi smo raspoloženi da pomognemo i aktiviramo se koliko god možemo."

Kroz učestvovanje u žiriju na trećem nacionalnom talmičenju u kodiranju u organizaciji British Council-a, Jelena kaže da su uvidjeli da djeca imaju najveći problem oko prezentovanja i samih prezentacija pa su ponudili da pobjednicima pruže pomoć u unapređenju njihovih projekata za regionalno takmičenje. Takođe, vodili su računa da im objasne na koji način se ideje kasnije mogu komercijalizovati.

"Do sada smo radili sa školama "21. maj" i "Vladimir Nazor".  Školi "21. maj" smo pomogli u smislu pisanja same prijave, pravljenja prezentacije, predstavljanja projekta (rad na prezentacijskim vještinama sa učenicima), i spojili smo ih sa kompanijom Open box iz Podgorice, koja će da im donira novi prototip koji će biti izrađen kroz 3D štampač. Ovo je bilo važno jer su za prvobitni prototip koristili loše materijale, jer nisu imali sredstava. Pored toga, radili smo sa njima na proširenju projekta pa sada pored mogućnosti sabiranja uz pomoć mikro:bit-a, djeca sa posebnim potrebama će moci da uče/prepoznaju različite boje i oblike (trougao, krug, kocka).

Sa školom "Vladimir Nazor" smo tek počeli da radimo i dogovor je da pomognemo oko prezentacije i predstavljanja projekta (tzv. pitching). Njihov prototip je razrađeniji jer predstavlja projekat cijele škole, učestvovali su profesori, roditelji i djeca. Sa njima smo radili na potencijalnim pitanjima koje će dobiti od žirija, potencijalnim širenjem projekta ili čak preusmjerenja projekta. Napravili su prihvatilište za ptice da se zaštite od zime u divljini. S obzirom na to da su prvi komentari pomoćnog žirija da možda mogu narušavati postojeće stanište u šumama, naš predlog je bio da se preorijentišu i da budu za urbane sredine. Kućice mogu da budu dekorativne i na taj način da motivišu korisnike/vlasnike kuća da ih koriste, ili potencijalno da budu za druge životinje jer oni imaju na umu pse. Njihova škola je dosta detaljno razradila kod, pa je naša pomoć bila u daljoj razradi ideje i prezentaciji/dizajnu.

Nemamo dovoljno riječi pohvale za inicijativu “Škole za 21. vijek”. Projekat koji pogađa najbitnije aktivnosti za najmlađe koje nisu u CG toliko razvijene (rad na razvoju kritičkog mišljenja, razvoj logike itd). Pored toga, način implementacije kroz korišćenje mikro:bit-a je odličan iz prostog razloga što motiviše djecu da budu kreativna i rade na realnim projektima.

Podijelite sadržaj