Živimo u vremenu kada nove tehnologije mijenjaju naše živote brže nego ikada ranije. Načini na koje djeca upoznaju jedni druge, edukuju se ili zabavljaju poprimaju nove obrise u digitalnom dobu, što je dodatno ogolila aktuelna pandemija.

Obaveza je naše generacije da svojoj djeci stvorimo uslove u kojima će moći da odgovore na sve brojnije izazove sa kojima se susrijeću. Medijska i informatička pismenost predstavljaju neophodne vještine u razvoju djeteta u 21. vijeku.

Pored uspješnog obučavanja IT inženjera na fakultetima, te IT stručnjaka na kursevima za odrasle, potrebno je i djecu da učimo vještini budućnosti – programiranju. Poenta učenja programiranja i algoritama u dječijem uzrastu leži u savladavanju vještina logičkog i programerskog razmišljanja, razumijevanju toga šta su i čemu služe algoritmi, ili, kako je to slučaj na Logate Akademiji Junior, rješavanju zanimljivih matematičkih problema na zabavan način. Djeca na ovakav način stiču vještine rješavanja problema, traže najbolje rješenje, a pritom uočavaju greške i rješavaju probleme u hodu.

Nedostatak adekvatnog tehnoškološkog obrazovanja nije problem samo sa crnogorskim osnovcima i srednjoškolcima. Sa istim problemom se susrijeću i mnogi nastavnici, čije se škole nalaze van glavnog grada i gdje su mogućnosti za praćenje savremenih trendova u informatici ograničene. Međutim ima i pozitivnih pomaka u ovom smijeru. Program ”Škole za 21. vijek”, koji sprovodi British Council, omogućava djeci u svakom kraju Crne Gore nastavu u kojoj se balansira razvoj programerskih vještina i analitičkog razmišljanja sa praktičnim rješavanjem problema. On predstavlja idealnu razvojnu priliku za nove generacije, putem kojeg naša djeca mogu nadmaširiti svoje vršnjake iz Evrope i svijeta.

Na kraju, djeca sa prvim koracima u programiranju mogu da krenu već od prvih razreda osnovne škole.Naše je samo da ih usmjerimo i damo im priliku.

Podijelite sadržaj