Veoma je moguće da radno mjesto na kojem će vaše dijete raditi za pet ili više godina danas ni ne postoji. Ovo zvuči pomalo zastrašujuće – ako ne znamo šta će sve biti poslovi budućnosti, kako da pripremimo djecu za njih?   

Zanimanja koja su trenutno u porastu, a za kojima se očekuje velika tražnja i u budućnosti, značajno se zasnivaju na upotrebi tehnologije i digitalnoj pismenosti. Vještina kritičkog mišljenja, interpersonalna komunikacija i socijalna inteligencija postaće neophodni alati za konkurentnost na tražištu rada. Programeri softvera i aplikacija, analitičari podataka, stručnjaci za marketing i društvene mreže, samo su neka od zanimanja koja će biti u porastu u godinama koje slijede. 

Učenjem kodiranja djeca razvijaju kreativnost, pronalazeći različite načine da rješavaju kompleksne probleme i da ih rastavljaju na manje dijelove. Savlađivanjem vještine komuniciranja djeca uče da se pravilno izražavaju i da argumentovano vode razgovore. Sposobnost kritičkog mišljenja predstavlja način posmatranja i analize problema iz više različitih uglova, čime se pospješuje kreiranje inovativnih ideja. 

Iako je teško predvidjeti čitav spektar poslova koje će budućnost iznjedriti, tehnološka pismenost i tzv. “meke” vještine postaju neophodne za život i rad u 21. vijeku. Projekat British Council-a “Škole za 21. vijek” ima za cilj da pomogne djeci, uzrasta od 10-15 godina, da postanu otvoreni za nove ideje, inovativni i podstaknuti na stalno istraživanje. Ovaj savremeni koncept obrazovanja podrazumijeva učenje djece ključnim vještinama za budućnost na inovativan i praktičan način, kroz rad na mikro:bit džepnim računarima.  

Mogućnost usvajanja konkurentnih znanja i sposobnosti kroz praksu, igru i inovativnost predstavlja najvažniji korak u pripremi djece za zanimanja koja će 21. vijek tek da osmisli. 

Podijelite sadržaj