Razvoj tehnologije pospješuje stalne promjene poslovnog okruženja. Učenici/e današnjice se pripremaju za poslove koji trenutno ne postoje a čiji je budući opis teško predvidjeti. U moru promjena, neke vještine ipak ostaju konstanta i postaju nužnost za poslove budućnosti.

Vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema u sebi sadrže mnoge dodatne intelektualne vrijednosti koje će djeci biti nužne u izgradnji uspješne karijere. Pomoću njih, djeca uče da posmatraju i analiziraju razne vrste problema iz više uglova, kreiraju inovativne ideje, koriste logiku, razumiju dubinu i širinu problema. Dodatno, ove vještine pospješuju fleksibilnost i lakše prilagođavanje promjenama, ali i samostalnost i nezavisnost. Obrazovanje čine interaktivnijim, podstiču timski rad i saradnju. Učenici/e se upoznaju sa rutinskim i nerutinskim problemima, kao i alatima koje imaju na raspolaganju za njihovo uspješno rješavanje. Cilj usvajanja ovih vještina jeste kreiranje šire slike kod učenika/ca, te sticanje neophodnih praktičnih znanja koja će im biti od krucijalnog značaja u budućnosti.

Trogodišnji program „Škole za 21. vijek“ vodi se upravo ovim ciljem – usmjerava djecu, uzrasta od 10-15 godina, i podstiče ih da postanu otvoreni za nove ideje, da se ne plaše kreativnosti i da se konstantno usavršavaju. Ovaj savremeni koncept obrazovanja nudi balans između praktičnih i teorijskih znanja, sa akcentom na usvajanje vještina koje su neophodne u 21. vijeku.

Kako bismo osigurali da djeca idu u korak sa promjenama, potrebno je da im pružimo mogućnost da steknu sposobnost brzog učenja, samostalnog rada, kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Ovo je ostvarivo upravo kroz program koji podstiče razvoj vještina koje će igrati veliku ulogu u oblikovanju uspješne budućnosti učenika/ca današnjice.

Podijelite sadržaj