Na osnovu posljednjeg izvještaja Svjetskog ekonomskog foruma o poslovima budućnosti, došlo se do nekoliko konkretnih zaključaka korisnih za budućnost i poslove u budućnosti.

Nova radna mjesta uticaće pozitivno na pitanje zapošljavanja. Vjeruje se da će čak 75 miliona trenutnih poslova biti promijenjeno tako da se radni zadaci podijele između ljudi, mašina i algoritama, dok će se istovremeno pojaviti 133 miliona novih radnih mjesta. Zanimanja koja su u porastu uključuju uloge kao što su analitičari podataka, programeri softvera i aplikacija i stručnjaci za e-trgovinu i društvene medije - poslovi koji se značajno zasnivaju i poboljšavaju upotrijebom tehnologije.

Osim toga, očekuje se porast radnih mjesta vezanih za poslove koji zahtijevaju socijalnu inteligenciju ili interpersonalne vještine, poput radnika u korisničkoj službi, profesionalaca u prodaji i marketingu, pozicija vezanih za obuku i razvoj ljudi, stručnjaka za kulturu i stručnjaka za organizacioni razvoj, kao i menadžera za inovacije.

1. Analitičar podataka (Data Analysts and Scientist)

On prikuplja, organizuje i interpretira statističke podatke pomoću alata za analizu podataka kako bi došao do značajnih rezultata. Ova tumačenja kasnije se koriste za donošenje važnih poslovnih odluka.

2. AI i specijalista za mašinsko učenje ( AI and Machine Learning Specialist)

On mora da ima vještine Data scientist-a. Trebalo bi da bude stručan u statistici, pa čak i u matematici i da razumije različite prakse testiranja, te da poznaje veliki broj programskih jezika.

3. Generalni i operativni menadžer (General and Operations Managers)

On uglavnom implementira procese i praksu u cijeloj radnoj organizaciji. Specifične dužnosti operativnog menadžera uključuju formulisanje strategije, poboljšanje učinka, nabavku materijala i resursa i obezbijeđivanje usaglašenosti između svih tih zadataka. Samo neke od neophodnih vještine su liderstvo, sposobnost za rješavanje konfliktnih situacija, organizovanost, odlučnost, pouzdanost, vještine izvještavanja i prezentovanja, analitičnost, vještine kritičkog mišljenja i rješavanje problema i sl.

4. Programer softvera i aplikacija (Software and Applications Developers and Analysts)

Programer kreira i modifikuje opšti softver za računarske aplikacije ili specijalizovane korisne programe. Korisne vještine za ovo zanimanje su kreativnost i inovativnost, interpersonalne i komunikacijske vještine, ali i timski duh i analitičnost.

5. Specijalista prodaje i marketinga (Sales and Marketing Professionals)

Stručnjak za marketing i prodaju pomaže kompanijama i brendovima da shvate šta sve može da se prodaje. On određuje šta ljudi kupuju, koji propusti postoje na tržištu, koja kategorija ljudi kupuje koje proizvode i koliko novca su ljudi spremni da potroše na te proizvode. Neke od osobina koje bi stručnjak za marketing i prodaju morao da ima su kreativnost, pregovaračke sposobnosti, komunikacijske vještine, analitičko razmišljanje, sposobnost za javni nastup i korišćenje tehnologija, kao i vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema. 

6. Specijalista za podatke (Big Data Specialists or Data Scientist)

Data scientist proglašen je najperspektivnijim poslom 2019. godine u SAD. Ovaj posao podrazumijeva analiziranje i tumačenjenje sirovih podataka u poslovna rješenja pomoću mašinskog učenja i algoritama. Naučnik za podatke obavlja iste dužnosti kao analitičar podataka, ali posjeduje naprednije algoritme i stručnost u statistici. Data scientist može biti inženjer koji ima jaku poslovnu oštroumnost i vještine komunikacije, analitičan je, poznaje statistiku i barem jedan programski jezik R / Python, posvijećen je detaljima (izdvajanje, transformacija i učitavanje podataka) i poznaje algoritme mašinskog učenja, i vizualizacije podataka.

7. Specijalista za digitalnu transformaciju ( Digital Transformation Specialist)

Specijalista za digitalnu transformaciju koordinira promjenama digitalizacije koje se šire kroz operativni model i sve aspekte poslovanja, uključujući ljude, procese, tehnologije i metriku. Njegov cilj je da organizaciji donese značajne pozitivne ishode. Neke od potrebnih vještina za ovo zanimanje su komunikativnost i interakcija, fleksibilnost, inovativnost, proaktivnost, vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema.

8. Specijalista za nove tehnologije (New Technology Specialist)

Specijalista za nove tehnologije kreira dizajn aplikacija i razvija vebsajtove kako bi pojednostavio poslovne procese i programe. Pruža tehničku podršku za programe i aplikacije kako kupcima, tako i ostalim članovima osoblja u kompaniji, a samo neke od potrebnih vještina su sposobnost za pronalaženje i rješavanje problema, posvijećenost detaljima, te analitičke i komunikacione vještine.

9. Specijalista za organizacioni razvoj (Organization Development Specialist)

Specijalista za organizacioni razvoj analizira organizacione strukture, odgovornosti, timski rad, poslovne ili operativne postupke, odnose izvještavanja i radne procese kako bi kreirao efikasne metode za obavljanje posla. Specijalisti za organizacioni razvoj neophodne su organizacione, interpersonalne i liderske vještine.

10. Serviser informacionih tehnologija (Information Technology Services)

Serviser informacionih tehnologija radi u službi za pružanje usluga klijentima i ima zadatak da pruži rješenja za tehnička pitanja koja pokreću potrošači i osoblje kompanije. Zadužen je za instalaciju i konfiguraciju računarskih sistema, pružanje usluge i podrške krajnjim korisnicima putem softvera za automatizovanu telefonsku distribuciju poziva, dijagnostikovanje i rješavanje tehničkih problema i slično. Neke od vještina potrebnih za ovu poziciju su izuzetne vještine rješavanja problema i dobre analitičke vještine, snažne komunikacione i interpersonalne sposobnosti.

Svi ovi novi poslovi imaće drugačije zahtjeve i zadatke od dosadašnjih, te će podstaći i  potražnju za novim vještinama. Do 2022. godine potrebne vještine za obavljanje većine poslova znatno će se promijeniti. Očekuje se da će do 2022. godine zaposleni koristiti 58% već postojećih vještina, a da će biti neophodno da nauče čak 42% novih vještina za obavljanje svojih dosadašnjih poslova. Potrebne istaknute vještine uključuju analitičko razmišljanje i aktivno učenje, zatim vještine poput dizajna tehnologija, ističući sve veću potražnju za raznim oblicima kompetencija povezanih sa tehnologijom. Međutim, znanje novih tehnologija samo je jedan dio potrebnih vještina za 2022. godinu. Kreativnost, originalnost, inicijativnost, kritičko mišljenje, vještine ubjeđivanja i pregovaranja takođe će zadržati ili povećati svoju vrijednost, kao i posvećenost detaljima, fleksibilnost i složeno rješavanje problema. Emocionalna inteligencija, liderstvo i društveni uticaj, kao i orijentacija na usluge, takođe će biti mnogo više potrebni u budućnosti u odnosu na njihovu trenutnu važnost danas.

Budućnost počinje danas

Kako globalizacija i brzi napredak tehnologije nastavljaju da transformišu građanski prostor i svijet rada, obrazovni sistemi postaju sve više udaljeni od stvarnosti i potreba globalnih ekonomija i društava. U kontekstu prekida rada i povećane polarizacije, osnovnoškolski i srednjoškolski sistem igraju presudnu ulogu u globalnoj pripremi građana i radne snage za budućnost. Obrazovni modeli moraju se prilagoditi da bi djeca savladala vještine za stvaranje inkluzivnijeg, kohezivnijeg i produktivnijeg svijeta.

Program Škole za 21. vijek prilagođen je potrebama globalnih društava i omogućava djeci da ovladaju ključnim vještinama kritičkog mišljenja i rješavanja problema, ali i da se digitalno opismene i postanu kreativni. Na taj način će promjene u iskustvima učenja bliže odražavati potrebe budućnosti rada.

Podijelite sadržaj