INDIVIDUALNI KANDIDATI

Prijavljivanje

Individualni kandidati ispunjavaju formular za individualnu prijavu koji je dostupan online i u našoj kancelariji. Nakon što ste ispunili formular, potrebno je da dođete u naš centar u Podgorici, kako biste platili ispit i završili vašu Cambridge ESOL prijavu ispita.

Molimo vas da imate u vidu da FCE, CAE, CPE i BEC kandidati treba da predaju i saglasnost za fotografisanje na dan ispita. Molimo vas, preuzmite odgovarajući formular:

Formular možete poslati e-mailom.

Plaćanje

Možete platiti na sledeće načine:

  • bankovnom doznakom u bili kojoj banci preko fakture i uz uputstva koja bismo vam mi izdali - molimo vas da nas kontaktirate za više informacija
  • direktno u našoj kancelariji u gotovini 

Važno: Prije nego što se prijavite za ispit, neophodno je da pročitate Pravila polaganja ispita. 

ŠKOLE JEZIKA

Prijavljivanje

Škole jezika mogu prijaviti svoje kandidate tako što će popuniti školski formular. Možete nam ga poslati e-mailom, dok ispit možete platiti u našim prostorijama kako biste upotpunili prijavu Cambridge English ispita.

Pobrinite se da ste pročitali i potpisali opšta pravila polaganja ispita. Provjerite da li ste, kada dođete da se prijavite, sa sobom ponijeli iznos za odgovarajući ispit.

Plaćanje

Možete platiti na sljedeće načine:

  • bankovnom doznakom u bili kojoj banci preko fakure i uz uputstva koja bismo vam mi izdali - molimo vas da nas kontaktirate za više informacija
  • direktno u našoj kancelariji u gotovini