Special arrangements
Special arrangements image

 

British Council pruža jednake mogućnosti za sve kandidate, uključujući i osobe sa specijalnim potrebama. Posebni uslovi su mogući za:

  • Papirne verzije Cambridge English ispita
  • Neke od univerzitetskih i ispita za sticanje profesionalnih kvalifikacija

Molimo da obratite pažnju na to da iz tehničkih razloga posebni uslovi nisu mogući za kompjuterske verzije testova. Kontaktirajte nas da saznate kakva prilagođavanja možemo ponuditi za vas tokom ispita. Ovo su neki primjeri posebnih uslova sa pređašnjih ispita:

  • Testovi napisani Brajevom azbukom kao i testovi odštampani uvećanim fontom za kandidate sa slabijim vidom
  • Dodatno vrijeme za pismene dijelove ispita usled disleksije, disgrafije ili disortografije
  • Administrativno/tehnička prilagođavanja (npr. slušalice, kompjuter itd.)
  • CD sa prilagođenim tekstom i pauzama za kandidate sa slabijim sluhom i sl.
  • Verzija listening dijela uz pomoć dodatne osobe i čitanja sa usana

Ovo je samo nekoliko primjera ali smo mi uvek otvoreni za svaki vid dogovora u vezi uslova polaganja kako bismo vam učinili test pristupačnim. Ne zaboravite da obavijestite ispitno odjeljenje o bilo kakvim specijalnim potrebama koje imate što je ranije moguće, kako bismo imali vremena da ispunimo neophodne uslove . Molimo vas da dostavite skeniran medicinski dokaz o pomenutim dodatnim potrebama putem e-maila.

 

Podijelite sadržaj