What to expect on exam day image
What to expect on exam day image

Ovaj odjeljak će vam dati neke smjernice i savjete šta da očekujete na dan ispita.

Šta raditi na pismenim dijelovima?

PRIJE ISPITA

 • Ponesite sa sobom običnu olovku, hemijsku, oštraljku, ličnu kartu/pasoš kao i Confirmation of Entry dokument.
 • Dođite na lokaciju gdje će se održati ispit bar 30 minuta ranije.
 • Pratite obavještenja i locirajte vašu salu. Supervizor će vas obavijestiti kada se može ući. 
 • Držite pri ruci Confirmation of Entry i zapamtite svoj referentni broj. Ovaj broj će odrediti salu i sto za kojim ćete polagati.

TOKOM ISPITA

NAKON ULASKA U SALU:

 • Isključite mobilne telephone, uključujući  i alarme i podsjetnike. 
 • Isključite sve elektronske sprave, uključujući i alarme na ručnom satu. 
 • Ostavite mobilne telefone i nedozvojene stvari (knjige, torbe, itd) na mjestu koje vam dežurač odredi.
 • Možete zadržati flašu vode sa sobom, ali je stavite na pod pored stola kako bi se izbjegla svaka nemarna greška.
 • Nakon što sjednete, dežurač će vam prići i zatražiti da pogleda ID dokument radi identifikacije.
 • Dežurači će podijeliti materijale sa ispitnim pitanjima (i u nekim slučajevima dodatni papir za prebacivanje odgovora i/ili prazan papir )
 • Ukoliko vam je ime ili prezime pogrešno odštampano na ispitnim materijalima, odmah obavijestite dežurača. 
 • Dežurači će pročitati instrukcije za svaku komponentu ispita. Pažljivo pratite instrukcije i pitajte dežurače ukoliko vam nešto nije jasno.

NAKON ŠTO ISPIT POČNE

 • Pročitajte instrukcije na prednjoj strani svih ispitnih materijala koje ste dobili
 • Ne otvarajte ispitne materijale dok vam se ne kaže
 • Dežurači će vas obavijestiti o dužini trajanja svake komponente. Pazite na maksimalno dozvoljeno vrijeme i završite sve zadatke u tom roku jer nećete imati dodatno vreme za prebacivanje odgovora.
 • Dežurač će vas obavijestiti da li vam je potrebna obična ili hemijska olovka za popunjavanje konkretnog dijela testa.
 • Writing deo: pišite vaš rad na sivim linijama na mjestu koje je za to predodređeno ,a koristite prazne stranice za koncept/skice.
 • Listening deo: Test je podijeljen u više sekcija dok je sam snimak na CD-u bez prekida ali sa svim potrebnim pauzama i instrukcijama. Svaka sekcija se sluša dva puta. Na kraju ćete imati dodatno vrijeme za prebacivanje odgovora, a CD će vas obavestiti kad je test završen.
 • Ne smijete da pričate, prepisujete ili koristite nedozvoljene stvari (poput mobilnih telefona) inače rizikujete da budete diskvalifikovani.
 • Ako želite da odete do toaleta, bićete ispraćeni od strane dežurača iz sigurnosnih razloga.
 • Podignite ruku ukoliko imate pitanja, i imajte na umu da ne dobijate dodatno vrijeme na konto pauze.
 • Dežurači će vas podsjetiti kada je ostalo 10 odnosno 5 minuta do kraja svakog dijela testa.

NA KRAJU ISPITA

 • Na kraju testa će vam biti zatraženo da spustite i odložite pribor za pisanje.
 • Dežurači će pokupiti sve ispitne materijale sa vašeg stola prije nego što vam bude dozvoljeno da napustite salu. Tokom kupljenja materijala, morate ostati za svojim stolom.

NAKON ISPITA

 • Prije nego što napustite salu, provjerite da ste ponijeli sve vaše lične stvari.
 • Zadržite vaš Statement of Entry dokument. Biće vam potrebne detalji na njemu prilikom online provjere rezultata.

PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

 • Ukoliko se dogode nepredviđene okolnosti tokom ispita koje su potencijalno uticale na vaš učinak (npr. pozli vam u toku testa ili bude prisutna jača spoljna buka u toku listening dijela) odmah obavijestite dežurača ili supervizora.

Šta raditi na usmenom dijelu

 • Ponesite ličnu kartu/pasoš kao i Confirmation of Entry dokument.
 • Budite na lokaciji gdje će se održati ispit bar 15 minuta prije tražene satnice.
 • Pratite obavještenja i locirajte vašu salu.
 • Dežurač će provjeriti vaš ID dokumet radi identifikacije nakon čega ćete biti upućeni u dio za čekanje do početka vaše satnice.
 • Dok budete čekali na vaš red budite tihi kako ne biste ometali druge kandidate koji trenutno polažu.
 • Ukoliko vam ime i prezime nisu pravilno odštampani obavijestite dežurača koji će vam objasniti dalji postupak.
 • Isključite mobilne telefone (i druge elektronske uređaje). Ostavite vaše stvari na mjestu koje vam dežurač pokaže. 
 • Usmeni dio se polaže u paru sa drugim kandidatom. Dežurač će vas obavijestiti sa kim ćete biti upareni na osnovu isplaniranog rasporeda.
 • U slučaju da bude kandidata koji se ne pojave, rasporedi će biti promijenjeni i parovi regrupisani kako bi se izbjeglo dodatno čekanje.
 • Svaki kandidat će dobiti personalizovan papir za ocjenjivanje; nemojte papir savijati, cijepati ili pisati na njemu, a daćete ga ispitivaču nakon ulaska u salu.
 • U slučaju neparnog broja, poslednji kandidati će formirati tročlanu grupu za polaganje. Usmeni dio ne može biti održan sa jednim kandidatom.

Fotografisanje na dan ispita 

Fotografisanje na dan ispita obavezno je za sve kandidate koji polažu ispite B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency. Fotografisanje može biti odrađeno bilo na dan usmenog ili pismenih dijelova.

Svi kandidati, ili roditelj/staratelj, moraju da popune i potpišu odgovarajući formular:

Podijelite sadržaj