Refunds and transfer policy
Refunds and transfer policy image

Refundacija

Refundacija je moguća samo u vanrednim okolnostima, poput bolesti kandidata na dan održavanja ispita.

U takvim slučajevima morate dostaviti izveštaj lekara sa naznačenom dijagnozom na latinskom jeziku i predlogom terapije za navedenu bolest, u elektronskoj formi, na e-mail adresu pginfo@britishcouncil.me.

Potrebno je da lekarsko uvjerenje dostavite našem centru najkasnije 5 dana od datuma održavanja pisanih delova ispita. Ukoliko zahjtev bude odobren, biće Vam refundirano 75% cene troškova polaganja ispita.

Uplate za polaganje ispita ne možete prenositi na kasnije rokove održavanja istog ispita, niti s jednog na neki drugi ispit.

Refundacija se vrši isključivo ukoliko kandidat propusti čitav ispit (tj. ne prisustvuje niti jednom delu ispita).

Druge izmene

  • Kandidati mogu zatražiti promjenu datuma ili vremena usmenog dela testiranja. Kontaktirajte British Council da biste promenili termin usmenog dela ispita. Ukoliko se odlučite za promenu termina, biće potrebno da platite dodatnu taksu. Takođe, promene termina je moguće vršiti do isteka okvira za usmeni predviđenog za taj ispit, pod uslovom da će usmeni deo biti organizovan najmanje dva puta u tom ispitnom roku.
  • Datum i mesto održavanja pismenog dela ispita se ne mogu mijenjati. 
 
Podijelite sadržaj