Cambridge English Results
Cambridge English Results

Rezultati

Većina rezultata objavljuje se četiri sedmice nakon završetka pisanih dijelova ispita.

INDIVIDUALNI KANDIDATI

Kandidati sada mogu direktno provjeriti rezultate online na Cambridge English Language Assessment Online Results Service. U rasporedu svakog prijavljenog kandidata nalaze se detalji za pristup rezultatima. Kandidati će takođe primiti e-mail kada počne period objave rezultata. Kandidati moraju čuvati raspored sve dok ne dobiju rezultate. 

ŠKOLE ZA PRIPREMU CAMBRIDGE ENGLISH ISPITA 

Sve škole koje prijavljuju kandidate za Cambridge English ispite mogu pristupiti rezultatima svojih kandidata na Cambridge English Language Assessment site for Preparation Centres. Nakon prijave, dobićete e-mail sa detaljima za pristup rezultatima. Kandidati koji se registruju preko škole, mogu se prijaviti za Online Results Service.

Sertifikati

Ako ste položili ispit, sertifikat će vam biti poslat otprilike dva mjeseca nakon objave rezultata. Ako ste se prijavili preko škole jezika, vaš sertifikat se šalje školi. Ako ste se prijavili lično, sertifikat se šalje na vašu poštansku adresu. 

Young learners ispiti za djecu

Dobićete Cambridge diplomu koja pokazuje dostignuća u svakom dijelu ispita – slušanje, čitanje & pisanje i govor. 

Na svakom dijelu ispita, dobijate jedan ili više štitova (maksimum pet), tako da se ukupno može dobiti 15 štitova na cijelom ispitu. 

Rezultati Young Learners ispita objavljuju se otprilike osam sedmica nakon datuma ispita. Svaki kandidat koji završi ispit dobija diplomu, koja se fokusira na ono šta kandidat može (ne na ono što on ne može da uradi). Djeci je to nagrada za polaganje ispita.

Dodatna sertifikacija

Od marta 2011. godine, Cambridge English je uveo „dodatnu sertifikaciju“, koja mnogim kandidatima daje dodatno objašnjenje za jezičke vještine koje su pokazali na Cambridge ispitu. Ovo takođe pomaže univerzitetima, poslodavcima i drugim organizacijama da bolje razumiju kako rezultati koje su ostvarili kandidati odgovaraju Zajedničkom jezičkom okviru (CEFR). 

Za dodatne informacije i uzorke sertifikata, posjetite sljedeće linkove:

Upiti u vezi sa rezultatima

Ako smatrate da niste korektno ocijenjeni, Cambridge English ima temeljnu proceduru obrade upita u vezi sa rezultatima Result Enquiry Procedure kako bi se osiguralo da su svi ispitni dijelovi provjereni, i ako postoji zahtjev, ponovo pregledani. Ako želite da podnesete zahtjev u vezi sa vašim rezultatima, procedura se obavlja preko British Council-a u Podgorici. 

Procedura obrade upita u vezi sa rezultatima ima dvije faze:

Faze Šta podrazumijava proces podnošenja upita? Koliko je vremena potrebno? Cijena
Faza 1 Ponovna provjera  Oko 5 dana 35 eura
Faza 2 Ponovno pregledanje svih pisanih dijelova ispita* Oko 5 nedjelja**

KET/PET: 100 eura

FCEfs/CAE/CPE: 130 eura

*Ova procedura se ne odnosi na usmeni dio ispita. 

**Da bi podnio zahtjev za drugu fazu, kandidat mora imati rezultate i završiti prvu fazu procesa. 

Kontaktirajte nas

Za više informacija u vezi sa ispitima, molim vas da nam pošaljete e-mail, pozovete nas na 020 618 410 ili nam se obratite na Facebook-u.

Eksterni linkovi