Young learners
Young learners image

Ovi ispiti su osmišljeni za ocenjivanje znanja engleskog jezika kod djece između sedam i dvanaest godina. Ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) testiraju znanje engleskog jezika na tri nivoa (Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers) i djecu motivišu da nastave sa učenjem engleskog, ali i prate njihov dalji napredak.

Pre A1 Starters

Pre A1 Starters je prvi od tri nivoa ispita Kembridž ispita: Young Learners (YLE) namijenjenih djeci u uzrastu od 7 do 12 godina. Ovaj ispit ohrabruje vaše dijete da još od ranog uzrasta uči engleski jezik i kod djece razvija pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kompetencije: pripremni.

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Dijeca koja polažu ovaj ispit obično imaju između sedam i osam godina i pohađala su oko 100 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dijete treba da pokaže sposobnost da:

  • prepozna boje
  • usmeno odgovori na vrlo jednostavna pitanja koja se tiču njega samog
  • na elementarna pitanja da pismeni odgovor od jedne riječi. 

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dijete na svakom dijelu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dijete osvoji za svaki dio ispita pojedinačno. Dijete dobija sertifikat oko mjesec dana nakon polaganja ispita. 

Slušanje Čitanje i pisanje Govor
20 min 20 min 3-5 min
Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova

A1 Movers

A1 Movers je drugi od tri nivoa Kembridž ispita: Young Learners (YLE) za djecu između 7 i 12 godina. Ovaj ispit vaše dijete ohrabruje da u stvarnim životnim situacijama komunicira na engleskom jeziku i da usvoji pozitivan stav prema testovima jezika. 

Nivo kompetencije: početnički = A1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između osam i 11 godina i pohađala su oko 175 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dijete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

  • razumije osnovne instrukcije 
  • popuni jednostavan formular i odgovori na pitanja o sebi
  • odgovori na pitanja i zapiše jednostavne podatke (kao što su dani u sedmici, sati u danu ili imena) koje čuje ili pročita u priči za djecu.

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dijete na svakom dijelu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dijete osvoji za svaki dio ispita pojedinačno. Dijete dobija sertifikat oko mesec dana nakon polaganja ispita. 

Slušanje Čitanje i pisanje Govor
25 min 30 min 5-7 min
Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova

A2 Flyers

A2 Flyers je ispit na najvišem od tri nivoa Kembridž  ispita: Young Learners (YLE) namijenjenih djeci između 7 i 12 godina. Ovaj ispit pokazuje da vaše dijete razume i da može da koristi engleski jezik u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između devet i 12 godina i pohađala su oko 250 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dijete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

  • objasni razlike između dvije priče ili dvije slike
  • napiše ili ispriča neku priču 
  • postavlja pitanja koristeći prošlo vreme.

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocena. Vaše dijete na svakom dijelu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Na sertifikatu će biti istaknut broj štitova koje dijete osvoji za svaki dio ispita pojedinačno. Dijete dobija sertifikat oko mesec dana nakon polaganja ispita.

Slušanje Čitanje i pisanje Govor
25 min 40 min 7-9 min
Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova Maksimum 5 štitova
Podijelite sadržaj