Young learners
Young learners image

Osmišljeni tako da ocijene znanje engleskog jezika kod djece između sedam i dvanaest godina, ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) su dostupni na tri nivoa ocjenjivanja (Starters, Movers i Flyers) koji podstiču djecu na rad tokom kojeg se prati njihov napredak.

Cambridge English: Starters

Cambridge English: Starters je prvi od tri nivoa Cambridge English-a: Ispiti Young Learners (YLE) za djecu uzrasta između sedam i dvanaest godina. Ovaj ispit će podstaknuti vaše dijete da uči engleski jezik od mlađeg uzrasta i da formira pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kvalifikacije: Uvodni

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit su obično uzrasta između sedam i osam godina i imaju oko 100 sati učenja engleskog jezika.

Na ispitu, vaše dijete treba da:

  • prepoznaje boje na engleskom jeziku
  • odgovara na vrlo jednostavna pitanja o sebi
  • piše kratke odgovore sastavljene iz jedne riječi na osnovna pitanja

Šta se dešava kada moje dijete polaže ovaj ispit?

Ispit nije moguće položiti ili ne položiti. Vaše dijete može dobiti najviše pet poena za svaki dio ispita. Broj poena koji dobiju za svaki dio će biti prikazan na serifikatu. Primiće sertifikat mjesec dana nakon polaganja ispita.

Listening Reading and Writing Speaking
20 mins
Maximum five shields
20 mins
Maximum five shields
3-5 mins
Maximum five shields

Cambridge English: Movers

Cambridge English: Movers je drugi od tri nivoa u sklopu Cambridge English-a: Ispiti Young Learners (YLE) za djecu uzrasta između sedam i dvanaest godina. Ovaj ispit će podstaknuti vaše dijete da komunicira na engleskom jeziku u svakodnevnim situacijama i da formira pozitivan stav o testovima jezika. 

Nivo kvalifikacije: Početnik = A1 u okviru Zajedničkog evropskog okvira.

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Djeca koja da polažu ovaj ispit su obično uzrasta između osam i jedanaest godina i imaju oko 175 sati učenja engleskog jezika.

Na ispitu, vaše dijete treba da:

  • razumije osnovna uputstva na engleskom jeziku
  • popuni jednostavan obrazac ili odgovori na pitanja o sebi
  • odgovori na pitanja i zapiše jednostavne činjenice (kao što su dani u sedmici, vrijeme ili imena) koje čuju ili pročitaju u dječijoj priči

Šta se dešava kada moje dijete polaže ovaj ispit?

Ispit nije moguće položiti ili ne položiti. Vaše dijete može dobiti najviše pet poena za svaki dio ispita. Broj poena koji dobije za svaki dio će biti prikazan na serifikatu. Primiće sertifikat mjesec dana nakon polaganja ispita.

Listening Reading and Writing Speaking
25 mins
Maximum five shields
30 mins
Maximum five shields
5-7 mins
Maximum five shields

Cambridge English: Flyers

Cambridge English: Flyers je najviši od tri nivoa u okviru Cambridge English-a: Ispiti Young Learners (YLE) za djecu uzrasta između sedam i dvanaest godina. Ovaj ispit pokazuje da vaše dijete može da razumije jednostavni nivo engleskog jezika u svakodnevnim situacijama i da komunicira na osnovnom nivou engleskog jezika.

Nivo kvalifikacije: Osnovni = A2 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom.

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit su obično uzrasta između devet i dvanaest godina i uče engleski jezik u školi kao drugi jezik već dvije do tri godine (oko 250 sati sati učenja engleskog jezika). Na ispitu, vaše dijete treba da:

  • objasni razliku između dvije priče ili slike
  • napiše ili ispriča kratku priču na engleskom jeziku
  • postavlja pitanja i koristi prošlo vrijeme

Ispit Cambridge English: Flyers je ekvivalentan ispitu Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Šta se dešava kada moje dijete polaže ovaj ispit?

Ispit nije moguće položiti ili ne položiti. Vaše dijete može dobiti najviše pet poena za svaki dio ispita. Broj poena koji dobije za svaki dio će biti prikazan na serifikatu. Primiće sertifikat mjesec dana nakon polaganja ispita.

Listening Reading and Writing Speaking
25 mins
Maximum five shields
40 mins
Maximum five shields
7-9 mins
Maximum five shield
Podijelite sadržaj