Business English
Business English image

U današnjem svijetu globalnog poslovanja, izuzetno je važno da poslodavcima pokažete potvrdu da možete da komunicirate na engleskom i u svakodnevnim situacijama iz vašeg poslovnog okruženja. Ispite iz poslovnog engleskog nudimo na tri nivoa: B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage i C1 Business Higher.

B1 Business Preliminary

B1 Business Preliminary poznat je i kao Business English Certificate (BEC) Preliminary. Ovo je prvi od tri nivoa sertifikata Kembridžovih ispita poslovnog engleskog. Ovom kvalifikacijom poslodavcima dokazujete da ste sposobni da na engleskom komunicirate u praktičnim svakodnevnim situacijama poslovnog okruženja. Nivo ovog ispita isti je kao nivo ispita B1 Preliminary (PET), ali se fokus stavlja na terminologiju poslovnog okruženja.

Nivo kompetencije: srednji = B1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Ovaj ispit je namijenjen onima koji žele da usavrše svoje znanje engleskoj jezika i povećaju svoje šanse za napredak u karijeri. Priprema za B1 Business Preliminary pruža vam dobar osnov za sticanje upravo onih vještina u engleskom jeziku koje su potrebne za rad u međunarodnom okruženju.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • razumijete kratke telefonske razgovore i generalne diskusije o poslovanju
  • raspravljate o praktičnim poslovnim zadacima kao što su porudžbine, ili odgovorite na pitanje pružajući opšte informacije
  • pišete kratka poslovna pisma i emailove.

Ovaj ispit se sastoji od tri dijela. Dva prva dijela (Čitanje i Pisanje, Slušanje) polažete istog dana. Postoji mogućnost da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača. 

B1 Business Preliminary Čitanje i pisanje Slušanje Govor
Vrijeme na raspolaganju 1 h 30 min 40 min 12 min
Ocene (% od ukupnog) 50% 25% 25%

B2 Business Vantage

B2 Business Vantage poznat je i kao Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). Ovo je drugi od tri nivoa sertifikata Kembridžovih ispita poslovnog engleskog. Ovom kvalifikacijom dokazujete da ste sposobni da na engleskom komunicirate i u okviru poslovnog okruženja. Radi se o nivou ispita B2 First (FCE) s tim što se B2 Business Vantage fokusira na terminologiju koja se koristi u poslovnom okruženju.

Nivo kompetencije: viši srednji = B2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Ovaj ispit polažete kao potvrdu poslodavcima da ste engleski jezik svladali dovoljno dobro za nesmetano funkcionisanje u poslovnom okruženju gde se komunikacija odvija na engleskom jeziku. Priprema za B2 Business Vantage razvija i vaše samopouzdanje i jezičke vještine potrebne za uspješan rad u međunarodnom poslovanju.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • razumijete poslovne izvještaje i poslovna pisma
  • izrazite svoje mišljenje ili učestvujete u diskusiji o pitanjima praktičnog poslovanja
  • pripremite i održite kratku prezentaciju, i napišete kraći poslovni predlog.

Ovaj ispit se sastoji od četiri dijela.Tri prva dijela (Čitanje i Pisanje, Slušanje) polažete istog dana. Postoji mogućnost da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.

B2 Business Vantage Čitanje Pisanje Slušanje Govor
Vrijeme na raspolaganju 1 h 45 min 40 min 14 min
Ocene (% od ukupnog) 25% 25% 25% 25%

C1 Business Higher

C1 Business Higher poznat je i kao Business English Certificate Higher (BEC Higher). Radi se o ispitu na trećem i poslednjem nivou sertifikata Kembridžovih ispita poslovnog engleskog. Ova kvalifikacija dokazuje da ste i u poslovnom okruženju savršeno sposobni da komunicirate na engleskom jeziku. Nivo ovog ispita isti je kao i nivo C1 Advanced (CAE), ali se fokusira na terminologiju koja se koristi u poslovnom okruženju.

Nivo kompetencije: napredni = C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Ovaj ispit je namenjen onima koji žele da usavrše znanje engleskog jezika, a posebno terminologiju koja se koristi u poslovnom okruženju. Sertifikat C1 Business Higher poslodavcima dokazuje da efikasno komunicirate na engleskom jeziku čak i u zahtjevnom poslovnom okruženju. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • aktivno učestvujete na poslovnim sastancima, artikulišete svoje stavove i argumentovano ih zastupate 
  • razumete većinu poslovnih izvještaja i poslovne korespondencije
  • pišete detaljne poslovne prijedloge i poslovna pisma.

Svi ispiti iz poslovnog engleskog sastoje se od tri dijela. Dva prva dijela (Čitanje i Pisanje, Slušanje) polažete istog dana. Postoji mogućnost da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.

C1 Business Higher Čitanje Pisanje Slušanje Govor
Vrijeme na raspolaganju 1 h 1 h 10 min 40 min 16 min
Ocene (% od ukupnog) 25% 25% 25% 25%
Podijelite sadržaj