General English
General English image

Bez obzira da li ste apsolutni početnik ili tečno govorite, a želite da usavršite poznavanje jezika, bez obzira da li ste student ili stručnjak, imamo ispit za vas. Pronađite koja kvalifikacija General English-a vam najviše odgovara.

Cambridge English: Key (KET) i Key for Schools (KETfS)

Cambridge English: Key, koji se takođe naziva Key English Test (KET) je najniži nivo ispita General English u okviru Cambridge English-a. Pokazuje da možete da komunicirate na osnovnom nivou engleskog jezika u svakodnevnim situacijama. 

Cambridge English:  Key for Schools (KETfS) je na istom nivou kao Cambridge English: Key i takođe pruža isti međunarodno priznati sertifikat. Jedina razlika je u tome što je sadržaj ispita usmjeren ka interesima i iskustvima djece školskog uzrasta.

Nivo kvalifikacije: Osnovni = A2 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom.  

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Treba da polažete KET ako imate oko 250 sati učenja i prakse i ako možete da govorite, pišete i razumijete osnovni nivo engleskog jezika. Ovaj ispit je prvi korak u izgradnji vašeg znanja engleskog jezika za posao i studiranje u budućnosti. Da biste polagali ispit treba da ste u mogućnosti da:

 • pitate i postavljate pitanja o sebi i drugima
 • razumijete objave i uputstva kada ljudi govore polako i razgovjetno
 • kažete ljudima šta mislite o nečemu što ste pročitali ili čuli

Kakav je format ispita?

Ispit se sastoji iz tri dijela. U istom danu polažete čitanje, pisanje i slušanje. Možda će biti neophodno da  usmeni polažete drugog dana. Usmeni polažete u prisustvu dva ispitivača i jednog kandidata za ispit.

KET / KETfS Reading and writing Listening Speaking
Time allowed 1 hr 10 mins 30 mins 8-10 mins per pair of candidates
Marks (% of total)

Cambridge English: Preliminary (PET) i Preliminary for Schools (PETfS)

Cambridge English: Preliminary se takođe naziva Preliminary English Test (PET) i Preliminary English Test for Schools (PETfS). Ovaj ispit pokazuje da možete da komunicirate na engleskom jeziku u praktičnim, svakodnevnim situacijama. Obezbjediće vam dobar osnov ako želite da studirate za profesionalnu kvalifikaciju za engleski jezik.

Nivo kvalifikacije: Srednji = B1 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom.

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Priprema za ispit PET će unaprijediti vaše znanje engleskog jezika tako što ćete biti u mogućnosti da komunicirate kada putujete ili ste na poslu u kontaktu sa ljudima koji govore engleski jezik.

Da biste polagali ispit treba da ste u mogućnosti da:

 • izrazite šta vam se sviđa, a šta vam se ne sviđa, kao i da o tome razgovarate sa drugima
 • razumijete govorne i pisane objave i uputstva
 • pišete lično pismo ili da zapisujete bilješke sa sastanka ili diskusije

Kako funkcioniše proces održavanja ispita?

Ispit se sastoji iz tri dijela. U istom danu polažete čitanje, pisanje i slušanje. Možda će biti neophodno da usmeni polažete drugog dana. Usmeni dio ispita polažete u prisustvu dva ispitivača i jednog kandidata za ispit.

PET / PETfS Reading and Writing Listening Speaking
Time allowed 1 hr 30 mins 30 mins 10-12 mins per pair of candidates
Marks (% of total)

Cambridge English: First (FCE) i First for Schools (FCE)

Cambridge English: First se takođe naziva First Certificate in English (FCE) i First Certificate in English for Schools (FCEfS). Ova kvalifikacija za opšti engleski dokazuje da možete da govorite i pišete engleski jezik dovoljno dobro da možete da radite ili studirate u okruženju u kojem se govori engleski jezik.

Nivo kvalifikacije: Viši srednji = B2 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom.

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Treba da se spremate za FCE ako želite da radite u kompaniji u kojoj se govori engleski jezik, da živite u zemlji u kojoj se govori engleski jezik ili da pohađate pripremni ili pred-univerzitetski studijski program na engleskom jeziku. 

Da biste polagali ispit treba da ste u mogućnosti da:

 • pišete kratke izvještaje i email-ove
 • objasnite neku ideju ili vodite detaljnu raspravu na engleskom jeziku
 • razumijete opšti engleski na televiziji i u novinama

Kako funkcioniše proces održavanja ispita?

Ispit FCE se sastoji iz pet dijelova. Završićete čitanje, pisanje, engleski u praksi i slušanje u istom danu. Usmeni dio ispita možete polagati drugog dana. Usmeni se polaže u prisustvu dva ispitivača i jednog kandidata za ispit.

FCE / FCEfs Reading Writing Use of English Listening Speaking
Time allowed 1hr 1 hr 20 mins 45 mins 40 mins 14 mins
Marks (% of total)

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced se takođe naziva Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Ova kvalifikacija za opšti engleski pokazuje da  vaše znanje engleskog jezika odgovara standardu koji se očekuje od profesionalca u poslu ili studenta na univerzitetu.

Nivo kvalifikacije: Napredni = C1 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Treba da polažete ispit CAE ako želite da dokažete poslodavcima ili univerzitetima da možete samouvjereno da komunicirate na engleskom jeziku u poslovnom i visoko akademskom kontekstu. Da biste polagali ispit treba da ste u mogućnosti da:

 • pišete kompleksne izvještaje i email-ove i da zapisujete bilješke sa sastanaka i predavanja
 • držite prezentacije o komplikovanim idejama na engleskom jeziku
 • razumijete razne tekstove, počev od beletristike pa do novinskih članaka u kojima se izražava nečije mišljenje.

Kako funkcioniše proces održavanja ispita?

Ispit CAE se sastoji iz pet dijelova. Završićete čitanje, pisanje, engleski u praksi i slušanje u istom danu. Usmeni dio ispita se može polagati drugog dana. Usmeni polažete u prisustvu dva ispitivača i jednog kandidata za ispit.

  Reading Writing Use of English Listening Speaking
Time 1hr 15 mins 1 hr 30 mins 1 hr 40 mins 15 mins per pair of candidates
Marks (% of total)

Cambridge English: Proficiency (CPE)

 

Cambridge English: Proficiency se takođe naziva Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Ova kvalifikacija pokazuje da ste ovladali engleskim jezikom i da ga možete tečno koristiti u zahtjevnim istraživanjima, u akademskom i poslovnom kontekstu. Ovo je najviša kvalifikacija Cambridge English-a.

Nivo kvalifikacije: Najviši = C2 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom.

Ko bi trebalo da polaže ovaj ispit?

Treba da polažete ispit CPE ako želite da dokažete poslodavcima da možete da koristite engleski jezik na višem menadžerskom nivou ili ako želite da studirate na postdiplomskim ili doktorskim studijama na univerzitetu gdje se govori engleskim jezikom.

Da biste polagali ispit treba da ste u mogućnosti da:

 • razumijete skoro sve što čujete ili pročitate na engleskom jeziku
 • koristite i razumijete formalni, akademski i kolokvijalni jezik
 • pregovarate, iznosite argumente i diskutujete o osjetljivim pitanjima koja se odnose na kompleksne teme

Kako funkcioniše proces održavanja ispita?

Ispit CPE se sastoji iz četiri dijela. Završićete čitanje, engleski u praksi, pisanje i slušanje u istom danu. Usmeni dio ispita se može polagati drugog dana. Usmeni se polaže u prisustvu dva ispitivača i jednog kandidata za ispit.

 

CPE Reading and Use of English Writing Listening Speaking
Time allowed 1hr 30 mins 1hr 30 mins 40 mins 16 mins per pair of candidates
Marks (% of total)
Podijelite sadržaj