General English
General English image

Bez obzira da li ste apsolutni početnik ili tečno govorite, a želite da usavršite poznavanje jezika, bez obzira da li ste student ili stručnjak, imamo ispit za vas. Pronađite koja kvalifikacija General English-a vam najviše odgovara.

A2 Key i A2 Key for Schools

A2 Key najniži je nivo spektra Kembridž ispita koji testiraju znanje engleskog jezika. A2 Key dokazuje da se možete snaći pomoću komunikacije na engleskom jeziku u nezahtjevnim svakodnevnim situacijama.  

A2 Key for Schools zapravo je školska verzija A2 Key testa, i za ovaj ispit dobijate međunarodno priznati sertifikat na istom nivou. Jedina razlika je u tome što je sadržaj ovih ispita prilagođen interesovanjima i iskustvima djece školskog uzrasta.

Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

A2 Key bi trebalo da polažete nakon 250 sati učenja i vejžbanja tj. onda kada engleski jezik govorite, pišete i razumijete na osnovnom nivou. Ovaj ispit je prvi korak ka usavršavanju znanja engleskog jezika koji će vam koristiti u budućem radu i učenju. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • postavljate pitanja i odgovarate na pitanja o sebi i o drugima
 • razumijete obaveštenja i instrukcije date razgovetnim i nešto sporijim govorom
 • izrazite svoje mišljenje o nečemu što ste pročitali ili čuli.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit se sastoji iz tri dijela. U toku jednog dana polažete prvi (Čitanje i Pisanje) i drugi dio ispita (Slušanje). Moguće je da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.

A2 Key/A2 Key for Schools Čitanje i pisanje Slušanje Govor
Vrijeme na raspolaganju 1 h 10 min 30 min 8-10 min po paru kandidata

B1 Preliminary i B1 Preliminary for Schools

Ukoliko položite B1 Preliminary imaćete potvrdu da ste sposobni da komunicirate na engleskom jeziku u praktičnim svakodnevnim situacijama. Postoji i verzija ovog ispita za škole: B1 Preliminary for Schools. B1 Preliminary vam pruža dobru osnovu ukoliko u budućnosti planirate stručno usavršavanje na institucijama gde se nastava odvija na engleskom jeziku. 

Nivo kompetencije: srednji = B1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namenjen ovaj ispit?

Pripremajući se za ispit B1 Preliminary svoje znanje engleskog jezika usavršavate u mjeri dovoljnoj da ovaj jezik bez problema koristite za komunikaciju pri putovanjima ili obavljanju posla.

Da biste položili ovaj ispit, morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • objasnite šta vam se sviđa, a šta ne sviđa, i svoje stavove branite tj. učestvujete u diskusijama
 • razumijete pismena i usmena obaveštenja i instrukcije  
 • napišete privatno pismo i na sastancima ili raspravama vodite beleške.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit se sastoji iz tri dijela. U toku jednog dana polažete prvi (Čitanje i Pisanje) i drugi dio ispita (Slušanje). Postoji mogućnosti da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.  

B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools Čitanje i pisanje Slušanje Govor
Vrijeme na raspolaganju 1 h 30 min 30 min 10-12 min po paru kandidata

B2 First i B2 First for Schools

B2 First kvalifikacija dokazuje da engleski jezik i pismeno i usmeno koristite dovoljno dobro da biste mogli da radite ili studirate na engleskom govornom području. Verzija ovog ispita za škole je B2 First for Schools.

Nivo kompetencije: viši srednji = B2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Za B2 First se pripremate ukoliko želite da radite u organizacijama gde se komunikacija odvija na engleskom jeziku, ili želite da živite u zemlji engleskog govornog područja ili pohađate pripremne kurseve za upis na univerzitete gde se nastava odvija na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete kratke izvještaje i komunicirate elektronskom poštom
 • argumentovano izložite neku ideju i o njoj diskutujete
 • razumete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji.

Kako se odvija ovaj ispit?

B2 First se sastoji iz četiri dijela. U istom danu polažete dijelove: Čitanje i engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnosti da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.  

B2 First/B2 First for Schools Čitanje i engleski u praksi Pisanje Slušanje Govor
Vrijeme na raspolaganju 1 h 15 min 1h 20 min 40 min 14 min po paru kandidata

C1 Advanced

C1 Advanced kvalifikacija dokazuje da vaše znanje engleskog jezika zadovoljava sve standarde koji se očekuju od profesionalaca u određenim poslovima ili studenata osnovnih univerzitetskih studija.

Nivo kompetencije: napredni = C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

C1 Advanced polažete kao dokaz poslodavcima ili univerzitetima da u profesionalnom i akademskom okruženju bez problema možete da komunicirate na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete izvještaje i emailove kompleksnog sadržaja, i vodite beleške na sastancima i predavanjima
 • držite prezentacije o složenim idejama
 • razumete tekstove širokog spektra, od beletristike do novinskih komentara.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit C1 Advanced ima četiri dijela. U istom danu polažete dijelove: Čitanje i engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnost da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.  

C1 Advanced Čitanje i engleski u praksi Pisanje Slušanje Govor
Vrijeme na raspolaganju 1 h 30 min 1 h 30 min 40 min 15 min po paru kandidata

C2 Proficiency

C2 Proficiency kvalifikacija dokazuje da potpuno vladate engleskim jezikom i da ga bez problema koristite u svim situacijama koje zahtjevaju tečno korišćenje jezika, uključujući zahtjevna istraživanja, akademski i kontekst vaše profesije. Ovaj ispit je najviši nivo kvalifikacije koju pruža Cambridge English.

Nivo kompetencije: najviši = C2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Ispit C2 Proficiency polažete kao dokaz poslodavcima da engleski jezik koristite na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija ili kad želite da prijavite doktorat na univerzitetu gde se predavanja odvijaju na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • razumijete gotovo sve što čujete ili pročitate
 • bez problema razumijete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
 • pregovarate o suptilnim nijansama složenih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit C2 Proficiency se sastoji iz četiri dijela. Tri dijela ispita polažete u toku istog dana: Čitanje i Engleski u praksi, Pisanje i Slušanje. Postoji mogućnosti da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.  

C2 Proficiency Čitanje i engleski u praksi Pisanje Slušanje Govor
Vrijeme na raspolaganju 1 h 30 min 1 h 30 min 40 min 16 min po paru kandidata
Podijelite sadržaj