Maša Mileusnić je poznata srpska novinarka, voditeljka, konsultantkinja i ekspertkinja za rodnu ravnopravnost. Ona objašnjava zašto je odabrala da bude mentorka i šta dobija iz tog iskustva. 

Zašto ste postali mentorka? 

Da bih podelila iskustvo, znanje i naučila da vidim stvari na drugačiji način. Uvek je važno da proširujemo svoje vidike. Kao mentorka, radite na unapređenju sopstvenih veština komunikacije kroz rad i razgovor sa korisnicom mentorskog programa. To što na taj način delite svoje znanje i iskustvo omogućava vam da ojačate ono što već znate. Takođe i otvara vrata za učenje novih stvari.

Kao mentorka, možete da proširite svoju mrežu kroz povezivanje sa drugim mentorkama i profesionalcima koji se bave liderstvom. Ako ste dobra mentorka i vaša korisnica uspe, deo zasluga za uspeh pripada vama. Na kraju, najveći smisao priznanja koji možete da osetite leži u onome što samoj sebi date. Osećaj ispunjenosti i ličnog rasta može biti neverovatan kada mentorka pogleda unazad i promisli o svom odnosu sa korisnicom/ama mentorske podrške.

U čemu je prednost imanja mentorke za nekoga ko je na početku karijere?

Korisnice mentorske podrške mogu da prošire svoje znanje i unaprede veštine, dobiju dragocene savete od iskusnije koleginice i izgrade svoje profesionalne mreže. Oba partnera mogu da unaprede svoje komunikacione veštine, nauče nove načine razmišljanja, i na kraju krajeva, unaprede svoje karijere.

Na osnovu vašeg iskustva, kako su žene osporavale rodnu neravnopravnost i šta se može uraditi da im se pomogne?

Podržati ih na sve moguće načine, bez postavljanja pitanja i osuđivanja.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena je #ChooseToChallenge i od žena se traži da podignu svest u odnosu na pristrasnost, da aktivno rade na ravnopravnosti i slave postignuća žena- koje ćete vi lično korake preduzeti da biste ovo uradili?

Tako što ću i dalje učestvovati na nekoliko projekata, uključujući i projekat Media For All, i tako omogućavati ženama koje su doživele nasilje da se njihovi glasovi čuju. Novinarke protiv nasilja usmeren je na angažovanje medija kroz konkretne programe i smernice za novinarke koje izveštavaju o nasilju nad ženama i devojčicama. Svrha je da se pomogne medijima/ novinarkama da izgrade razumevanje o svojoj ulozi u sprečavanju nasilja nad ženama i devojčicama i mogućnosti da o tome izveštavaju činjenično, etički i osećajno, da se organizuju razne obuke, konferencije, seminari, sve u cilju promene načina na koji mediji izveštavaju o nasilju nad ženama.

Ja držim obuku, pružam metorsku podršku i podržavam novinarke i širim njihove mreže. I time doprinosim rodnoj ravnopravnosti u sektoru medija, kako u pogledu rodno osetljivog sadržaja, tako i kroz unapređenje rodne ravnopravnosti na radnom mestu.

 

 

 

 

 

 

Podijelite sadržaj