Proaccession
Proaccession image

O projektu

Ovaj projekat finansira Vlada Velike Britanije kroz razvojni fond Diplomatic Influence and Value Fund – Reuniting Europe. 

ProAccession je autorski projekat British Council-a čiji je cilj izgradnja tehnika i vještina formalnog komuniciranja sa strukturama Evropske unije u procesu pregovaranja o pristupanju EU u domenu pisane komunikacije, usmenog prezentovanja, učestvovanja u sastancima radnih grupa EU i formalnog pregovaranja. 

Ovaj program integriše dva elementa: razvoj profesionalnih vještina i engleskog jezika.

Sadržaj programa

Program obuhvata intezivnu obuku zasnovanu na strogim standardima komunikacije unutar institucija EU koja će omogućiti učesnicima da postignu visoku efikasnost u obavljanju poslova vezanih za EU i obezbijediti primjenu najviših standarda komunikacije na nivou Pregovaračkog tima Crne Gore, kao i u institucijama koje predstavljaju.  

Ovaj program obuka osmišljen je kao direktna podrška zemljama koje su uključene u procese evropskih integracija, a dodatno je prilagođen potrebama Pregovaračkog tima Crne Gore.  

Obuka je namijenjena državnim službenicima koji su uključeni u procese komunikacije sa Evropskom unijom. Obuku prati oko 100 učesnika uključujući članove pregovaračkih timova I službenike državnih institucija.   

Blok 1 

  • Modul 1 - Formalna korespondencija 
  • Modul 2 - Prezentacijske vještine 

Blok 2 

  • Modul 3 - Sastanci radnih grupa EU 
  • Modul 4 - Tehnike efikasnog pregovaranja 

Samostalni modul 

  • Pisanje izvještaja 

Saznajte više

Za više informacija o projektu molimo vas da nas kontaktirate.

Podijelite sadržaj