EU Communication
EU Communication

O projektu

U proteklih sedam godina, British Council je usaglasio svoj rad sa potrebama crnogorske Vlade da se prilagodi evropskim standardima u oblastima gdje British Council sprovodi svoje aktivnosti, slijedeći preporuke iz izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore, Strateški dokument za Crnu Goru i zaključke konsultativnih sastanaka sa zemljama članicama koje su zahtijevale strože usaglašavanje aktivnosti jačanja administrativnih kapaciteta na svim nivoima.

Mi kontinuirano podržavamo proces evropskih integracija Crne Gore kroz niz projekata koji su proistekli iz jedinstvenog programa obuke pod nazivom ProAccession, koji je prilagođen potrebama pregovaračkih timova i izazovima sa kojima će se oni susretati tokom pristupnih pregovora sa EU. Ovaj program je osmišljen sa ciljem da podspiješi efikasnost i profesionalnost na operativnom nivou, kao i da doprinese uvođenju ujednačenih evropskih standarda komuniciranja u cijeloj javnoj upravi, usaglasi ove standarde sa dobrom praksom u evropskim zemljama i obezbijedi efikasno funkcionisanje u evropskom okruženju prije i nakon ulaska u EU.

Uporedo sa ProAccession obukom, otpočeli smo saradnju i sa Odjeljenjem za odnose sa javnošću i komunikacionu podršku integracionim procesima u MVPEI sa ciljem podrške razvoju Komunikacione strategije i pratećeg akcionog plana, kao i u pravcu pružanja obuke za PR timove u ministarstvima za komuniciranje procesa pristupanja EU. Obuka je sadržala module na sljedeće teme: razvoj strategija i akcionih planova, strateški rad sa medijima, krizna komunikacija, kreiranje poruka, kreiranje kampanja, društvene mreže. Pored ovoga, britanski eksperti su radili zajedno sa PR timom MVPEI na nacrtu nove strategije.

Imajući u vidu značajan uspjeh koji je ostvaren sa novom Komunikacionom strategijom zajedno sa MVPEI, uz finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade Podgorica i MVPEI, razvili smo širi projekat pod nazivom Informisanje javnosti o evropskim integracijama i podršci IPA u Crnoj Gori (novembar 2014 – maj 2016). Cilj projekta je podrška implementaciji Komunikacione strategije, a sve aktivnosti su organizovane u okviru dvije glavne oblasti: 

 1. Jačanje kapaciteta – kontinuirano unapređenje komunikacionih vještina raznih ciljnih grupa koje su uključene u proces informisanja javnosti o evropskim integracijama i podršci IPA, npr. PR timovi, IPA službenici, novinari, itd. 
 2. Informativna kampanja – razvoj internet alata i pristupa na društvenim mrežama za efikasno komuniciranje sa različitim ciljnim grupama i implementacija Strategije kroz intenzivnu javnu kampanju bogatu sadržajima i javnim događanjima. 

Aktivnosti

Jačanje kapaciteta Informativna kampanja

Obuke

 1. Strateški rad sa medijima i pripreme za intervju
 2. Obuka za članove Operativne strukture
 3. Vještine planiranja i upravljanja projektima
 4. EU poslovi: institucije, funkcije i procesi
 5. Obuka za novinare: kako napisati dobru EU priču
 6. Obuka za članove Konsultativnog tijela
 7. Obuka za PR timove na nivou lokalnih samouprava
 8. IPA obuke

 

Studijsko putovanje u Brisel

Priručnik za medijske intervjue

Digitalna promocija

 1. Veb portal ME4EU / EU4ME
 2. Twitter and Facebook
 3. Aplikacija za mobilni telefon
 4. E-bilten

 

 Promocija u medijima

 1. Pjesma
 2. TV video spot
 3. Radio džinglovi
 4. TV dokumentarni film
 5. TV emisije
 6. Radio emisije

 

 Javne debate

 Regionalna IPA konferencija

 Istraživanje javnog mnjenja

Saznajte više

Za više informacija o projektu molimo vas da nas kontaktirate.

Podijelite sadržaj