Naša medijska situacija je takva da su mladi mediji, a prije svega mediji ZA mlade, koje kreiraju mladi, gotovo nevidljivi, ekonomski neodrživi i postoje samo zahvaljujući ogromnoj volji pojedinaca koji su spremni da ulažu sebe mnogo preko svojih kapaciteta jer su uvjereni da mogu da naprave pozitivnu promjenu. Za ovakve medije je vrlo malo programa podrške, a vrlo često programi podrške su takvi da ne slušaju mlade redakcije i njihove realne potrebe – već ih medijski stručnjaci kreiraju na osnovu svojih uvjerenja i predubjeđenja o tome kako mladi mediji treba da izgledaju. A medijska situacija se svakodnevno mijenja, trendovi se mijenjaju i vrlo često su programi koji se nude zastarjeli ili ne odgovaraju realnosti jedne male i prije svega volonterske redakcije, kakve su većinom omladinske redakcije u Srbiji

„Media for All“ tim kontinuirano SLUŠA redakcije, prati njihove potrebe i želje i pokušava da nam pruži podršku u smjeru koji smo mi odredili. Ne utiče na našu uređivačku politiku, ne nameće nam teme, ni sadržaje, niti daje „recepte“ kako nešto MORA da se uradi već prosto pita – šta vam je potrebno i kako možemo da vam pomognemo? I to je jako dragocjeno.

Posljednjih godina, od kako je naša redakcija dio ovog programa, učestvovali smo u raznim aktivnostima i sve nam je bilo vrlo značajno. Naravno da je finansijski dio važan i da bez podrške malih grantova ne bismo mogli da ostvarimo mnoge stvari, pa čak ni da nabavimo opremu koja nam je potrebna za svakodnevni rad, ali ono još važnije od toga je što nam je pruženo znanje, kao i mogućnost za umrežavanje.

Bili smo u mogućnosti da sarađujemo prekogranično i razmjenjujemo iskustva, bili smo u mogućnosti da učimo u Londonu od sjajnih stručnjaka, a imali smo mogućnost i za rad sa mentorima i mentorkama i taj dio nam je bio i najkorisniji zato što su sve sesije bile usmjerene na konkretne izazove sa kojima se susreće konkretna redakcija, kao i na razvoj naših ideja i kapaciteta. Sve praktično, sve korisno.

Takođe, učešće u ovom programu dalo nam je priliku da istražujemo i radimo na temama koje su važne i društveno relevantne, što opet nije toliko često da mladi mediji dobiju grant i u okviru aktivnosti imaju slobodan izbor da se bave „teškim“ temama  koje nijesu komercijalne i ne donose puno klikova. Važan aspekt programa - podrška koja nije bila uslovljena kvantitativnim indikatorima, brojem lajkova ili šerova na društvenim mrežama, i usmjerenost na kvalitet sadržaja koji se proizvodi. Rijetki su program koji njeguju kvalitet ispred kvantiteta, što je velika vrijednost „Media for All“ (i „Media for Youth“).

Podijelite sadržaj