©

Poyraz Tutuncu

U Crnoj Gori živi preko 8.000 pripadnika i pripadnica romske zajednice. Međutim, analiza medija koju je sprovela Informativna agencija MINA pokazala je da se o temama koje se tiču romske populacije rijetko izvještava ili o njima izvještavaju isključivo romski mediji. 

Uz podršku programa Media for All, Informativna agencija MINA sarađuje sa organizacijama iz romske zajednice kako bi o temama koje pogađaju romsko stanovništvo informisala širu crnogorsku javnost. Koristeći onlajn ankete, istraživanja i saradnju sa nevladinim organizacijama, novinarima i novinarkama romske nacionalnosti kao i pripadnicima i pripadnicama romske zajednice, Agencija kreira priče koje se bave pitanjima od značaja za romsku zajednicu. Na ovaj način Agencija je u mogućnosti da osjeti pravi puls zajednice, dok istovremeno teži da ostvari saradnju sa mlađim generacijama romskog stanovništva.

Pravni status većine raseljenih Roma nije uređen, što utiče na osnovna životna pitanja poput zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvenog i penzionog osiguranja. U Istraživanju višestrukih pokazatelja (MICS) UNICEF-a iz 2018. godine navodi se da se 90% pripadnika i pripadnica romske zajednice suočava sa nekim vidom materijalne deprivacije.

U saradnji sa novinarom romske nacionalnosti, Agencija producira priloge u kojima se ističu problemi sa kojima se suočava romska zajednica i istražuju načini za njihovo prevazilaženje. Građansko novinarstvo koje angažuje zajednicu i bavi se problemima sa kojima se ta zajednica suočava pokazuje "obije strane priče" i omogućava da se glas Roma čuje i u širim mejnstrim medijima. 

Projekat MINA agencije se bavi oblastima javnog zdravlja, obrazovanja i zapošljavanja, a celokupan proizvedeni sadržaj, članci i video prilozi na crnogorskom jeziku prevode se na romski jezik. Ove priče se preko servisa Agencije distribuiraju svim crnogorskim medijima, a dostupne su i na društvenim mrežama u cilju privlačenja mlađih čitalaca. Agencija je promovisala video priloge i priče na svojim Jutjub i Fejsbuk kanalima i dostigla skoro 5.000 pregleda na društvenim mrežama. 

IInformativna novinska agencija MINA producirala je tri priloga o temama od interesa za romsku zajednicu u Crnoj Gori, a dokumentarni film možete pogledati na njihovom Jutjub kanalu. Prilozi su dostupni i na internet stranici Informativne agencije MINA. Članci i dokumentarac su na crnogorskom jeziku. 

Jaša Jovićević, generalni direktor Informativne novinske agencije MINA rekao je: “Uvjereni smo da kroz produkciju visokokvalitetnog sadržaja i saradnju sa romskim stanovništvom možemo pozitivno da utičemo na javno mnjenje, podignemo svijest u crnogorskoj javnosti i dodatno doprinesemo daljem unapređenju procesa socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Budući da su predstavnici zajednice uključeni u kreiranje sadržaja, uvjeren sam da će i dalje postojati interesovanje za praćenje priča i dalju promociju ovih pitanja."

 

Podijelite sadržaj