Four people sitting around a table looking at laptops

Kroz program „Media for All“ učestvovalo je trinaest novinara i novinarki sa cijelog Zapadnog Balkana (Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije) koji su se pridružili kolegama i koleginicama iz Rumunije, Turske, Bugarske, Češke, Poljske, Moldavije, Grčke i Hrvatske kako bi stekli nove vještine i tehnike i radili na pravim istraživačkim pričama.

Ove godine BIRN se udružio sa Lighthouse Reports, nagrađivanom neprofitnom organizacijom sa sjedištem u Holandiji koja vodi kompleksne transnacionalne istrage. Oni kombinuju tradicionalne novinarske metode sa novim tehnikama, poput nauke o podacima i tehnikom prikupljanja obavještajnih podataka iz otvorenih izvora.

Po prvi put ovog ljeta, polaznici su imali priliku da izaberu jednu od četiri teme kursa: Oružje, Nadzor, Poljoprivreda i Otpad. Tokom nedjelje radili su u četiri tima, na čelu sa trenerima iz BIRN-a i Lighthouse Reports-a, na istraživanju tragova i kreiranju prekograničnih priča.

Cilj Ljetnje škole nije bio samo podučavanje novih vještina, već i pružanje prilike polaznicima da primijene svoje znanje radom na izvještajima zasnovanih na jednoj od tema kursa. Radeći zajedno u timovima, razvili su nove mreže, razmijenili vještine i iskustva i napisaće prekogranične istraživačke priče.

U saradnji sa BIRN-om (Balkanska istraživačka mreža), Thomson Foundation i Međunarodnim NVO Centrom za obuku i istraživanje (INTRAC), British Council realizuje program „Media for All“ koji finansira Vlada Velike Britanije.

Šta je učesnicima bilo najkorisnije?

U nastavku možete pročitati utiske nekih od učesnika ljetnje škole „Media for All“:  

Besnik B

"Ova obuka predstavlja veoma dobru priliku za rad na istrazi zajedno sa nekoliko novinara iz različitih zemalja Balkana. Takođe nam je omogućila da se međusobno upoznamo i nastavimo ovu saradnju u budućnosti, da zajedno radimo na različitim istraživanjima, i da pomažemo jedni drugima da što lakše pristupimo raznim informacijama."

Dalio S

"Vrlo mi je zanimljivo što sarađujemo i stičemo iskustva u različitim istražnim tehnikama i koristimo ih u kreiranju naših priča. Od važnosti je da više novinara iz balkanskih zemalja učestvuje u ovakvim programima jer će to poboljšati medijsku scenu, koja nije tako dobra kakva bi trebalo biti, ako žele da postanu prava demokratska društva."

Erisa K

"Kroz ljetnu školu istraživačkog novinarstva stekla sam nova znanja u pogledu prikupljanja i obrade podataka, kako doći do pravih informacija na internetu, kako koristiti mape i satelitske slike, kao i kako kategorisati informacije u strukturirane formate koji se mogu lako koristiti...Novinarstvo...ne može ostati izolovano samo unutar granica te zemlje, s obzirom na to da mnoge priče, pitanja na kojima radimo, imaju mnogo zajedničkog u smislu problema i funkcionisanja društva."

Katerina T

Ovo je moja druga ljetnja škola u organizaciji BIRN. Neću uopšte pretjerati ako vam kažem da mi se karijera nakon toga potpuno promijenila. Sedam dana intenzivnog istraživanja, analiziranja i razmišljanja o samo jednom pitanju ... to je nešto što ne možete imati na svom radnom stolu. Očekujem da ću u svakodnevnom radu koristiti sve nove vještine koje sam stekla. Veliko je bogatstvo pronaći način da budemo prvi i drugačiji, a nakon ovog programa sigurna sam da ćemo biti bolji.

 

Woman looking up at the camera

Milica D

"Nije prvi put da učestvujem u prekograničnim novinarskim naporima, ali je veliko zadovoljstvo biti dio ovog tima. Prednost ovakvog pristupa je uspostavljanje mreža i novinarskih saradnji koje uklanjaju geografske barijere, što je pravi korak za produbljivanje tema koje se ne zaustavljaju na granici."

 

 

Stefan M

"Ovo je prvi put da radim na ovaj način, pristupom lične interakcije sa kolegama iz drugih zemalja... na ovaj način praktično imamo novu malu multinacionalnu redakciju... prednosti ovakvog načina rada ogledaju se u činjenici da na licu mjesta možemo razmijeniti prethodna iskustva i vještine stečene u našim redakcijama. Možda je najvažnije da se veze među novinarima nastavljaju, pa čak i kada završimo priču na kojoj radimo, ostaju one veze i kontakti koji nam mogu značiti u nekom budućem radu."