Imamo preko 80 godina iskustva u nastavi i testiranju znanja engleskog jezika. Ljudima u više od 140 zemalja već smo pomogli da steknu potvrde o znanju engleskog jezika koje im pomažu da maksimalno iskoriste svoje životne šanse. Takvo iskustvo nije zanemarljivo i predstavlja garanciju da ćemo i o vama voditi računa ukoliko odlučite da kod nas polažete test iz engleskog jezika.

IELTS je najprihvaćeniji test engleskog jezika koji za procjenu komunikacionih vještina na engleskom koristi govorni test.

Evo samo nekih od razloga zbog kojih milioni ljudi polažu IELTS test u našim centrima širom svijeta:

  • Stručna pomoć: imate pristup najboljim pripremnim materijalima za postizanje uspjeha na testiranju; od video-materijala i knjiga do interaktivnih kurseva na internetu.
  • Besplatni resursi: Road to IELTS je veoma popularan online kurs koji British Council pruža za pripremu ovog testa. Kad se za prijavite za IELTS kod nas, automatski dobijate 30 sati besplatnih online materijala za pripremu ispita.
  • Prikladni datumi i mjesta održavanja testiranja: testiranje vršimo na više od 500 lokacija u preko 100 zemalja svijeta. To znači da imate širok izbor lokacija i datuma za testiranje.
  • Jednostavan način prijave: Za testiranje se prijavljujete putem interneta i tako sebi štedite vrijeme.
  • Brzo dostupni rezultati: garantujemo da ćete u roku od 13 dana od datuma održavanja testiranja svoje rezultate moći da vidite na internetu.

Kako bismo pružili finansijsku podršku studentima koji žele da studiraju u zemljama u kojima se govori engleski jezik organizovali smo program globalnog stipendiranja.