Možete da se prijavite online za polaganje IELTS testa kod nas.

Prijavite se za IELTS za UKVI

Pre nego što se prijavite za test:

  1. Pobrinite se da imate važeći identifikacioni dokument pasoš ili ličnu kartu pri ruci, jer će biti potrebno da preko interneta pošaljete jasnu kopiju identifikacionog dokumenta prilikom prijavljivanja za test. Imajte na umu da kandidati mlađi od 18 godina moraju da dostave pisanu saglasnost roditelja ili staratelja da bi mogli da se prijave za mesto testiranja.
  2. Preuzmite i pročitajte Informacije za kandidate  koje sadrže važne informacije o formatu testa, tipovima pitanja i rezultatima testa. Imajte na umu da se IELTS ne preporučuje za kandidate mlađe od 16 godina.
  3. Plaćanje testa. 

i) Online sistem registracije (VISA i MasterCard su dostupne).

ii) Putem bankovne doznake (prema fakturi koja će vam biti dostavljena).

Potvrda datuma IELTS testa

Po završenom prijavljivanju za test, dobićete i automatsku elektronsku poruku sa pristupnim šiframa za besplatan online kurs: Put do IELTS-a

Dobićete takođe i IELTS Referentni broj za pristup Portalu posvećenom kandidatima za testiranje.  Proverite da li ste naveli tačnu adresu e-pošte prilikom prijavljivanja za test.