Informacije i saveti o tome šta možete da očekujete na dan testiranja

Možda ćete imati tremu na dan IELTS testiranja. Da bismo vam pomogli da sve protekne bez problema, pripremili smo za vas informacije i savete pomoću kojih ćete saznati šta možete da očekujete na dan testiranja.

Potrebno je da dođete na IELTS testiranje na vreme. Bar tri dana pre testiranja dobićete e-poštu sa informacijama o vremenu početka, procedurama i vremenskom rasporedu na dan testiranja. Ukoliko kasnite sa dolaskom, moguće je da vam neće biti dozvoljeno da polažete test.

Ukoliko ste zatražili da vam se obezbede posebni uslovi zbog vašeg invaliditeta ili stanja, izvršićemo potrebna prilagođavanja na dan polaganja testa. Molimo kontaktirajte naše osoblje na lokaciji testiranja šest nedelja unapred.

Usmeni test možete polagati istog dana kada i ostale delove testa, ili do nedelju dana pre ili posle ostalih delova testa. Dobićete obaveštenje unapred ukoliko se termin vašeg usmenog testa razlikuje od termina glavnog testa.

Pobrinite se da pripremite sve što će vam trebati kao i da pre testa konzumirate hranu i piće. Unošenje hrane u prostorije gde se vrši testiranje nije dozvoljeno, biće vam dozvoljeno da unesete samo vodu u providnoj flaši.

Koliko traje testiranje?

Delovi testa Slušanje, Čitanje i Pisanje traju 2 sata i 40 minuta bez pauza između delova testa.

Usmeni test možete polagati istog dana kada i ostale delove testa, ili do nedelju dana pre ili posle ostalih delova testa. Dobićete obaveštenje unapred ukoliko se termin vašeg usmenog testa razlikuje od termina glavnog testa.

Šta treba da ponesem sa sobom u prostoriju u kojoj se vrši testiranje?

Potrebno je poneti:

  • ličnu kartu / identifikacioni dokument,
  • grafitnu i hemijsku olovku (grafitna olovka će vam biti potrebna za Slušanje i Čitanje),
  • gumica za brisanje.

Preporučujemo da ponesete:

  • providnu flašu sa vodom.

Nećete moći da unesete ništa drugo sa sobom u prostoriju u kojoj se vrši testiranje.
Isključite mobilni telefon i druge elektronske uređaje. Biće potrebno da ove uređaje i ostale lične stvari odložite van prostorije u kojoj se vrši testiranje.

Šta da radim sa svojim stvarima na dan testiranja?

Obezbeđeno je mesto za sigurno odlaganje gde ćete moći da smestite vaše stvari. British Council ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje vaše lične svojine na lokaciji testiranja. Prema tome, preporučujemo da vrednosti kao što su mobilni telefoni i kompjuteri ostavite kod kuće. 

Kada se proverava moj identitet?

Osoblje IELTS test centra će proveriti vaš identitet kada dođete u centar.

Molimo ponesite istu važeću ličnu kartu / identifikacioni dokument (nacionalnu ličnu kartu ili pasoš) koju ste koristili prilikom prijavljivanja za testiranje.

Nevažeća ili istekla lična karta / identifikacioni dokument neće biti prihvaćena. Ukoliko ne možete da priložite važeću identifikaciju, nećete moći da polažete test.

Kada ćete snimiti moju fotografiju na dan testiranja?

Na dan vašeg testiranja, snimićemo vašu fotografiju kao dodatnu sigurnosnu meru i fotografija će se nalaziti na vašem Izveštaju o testu.

Šta se dešava na kraju testiranja?

Ostanite na vašem mestu dok vam nadzorna osoba ne dozvoli da napustite prostoriju.

Ukoliko smatrate da je bilo problema koji su uticali na vaš učinak na testu, odmah se obratite nadzornoj osobi.

Ukoliko želite da uložite primedbu ili žalbu, molimo zatražite od nadzorne osobe da popunite Test Day Incident Form (Formular za prijavu incidenata na dan testiranja).

Šta da radim ako mi je potrebna pomoć u toku testiranja?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u toku testiranja, podignite ruku i zatražite pomoć.

Kada radite deo testa Slušanje, proverite da li zvuk čujete kako treba. Odmah podignite ruku i nadzornoj osobi stavite do znanja da ne možete dobro da čujete snimak.

Molimo zapamtite da ćete nakon dela Slušanje imati na raspolaganju 10 minuta da popunite papir za odgovore. Nakon dela Čitanje, nećete imati na raspolaganju 10 minuta i zato se potrudite da svoje odgovore upisujete na papir za odgovore redom posle završetka svakog dela.

Ukoliko imate potrebu da idete u toalet u toku testiranja, podignite ruku da skrenete pažnju nadzornoj osobi. Nemojte ometati druge kandidate.

British Council ozbiljno shvata vašu bezbednost

Imajte na umu da je bezbednost na British Council IELTS testu veoma važna. Kao dodatna sigurnosna mera, IELTS administrativno osoblje će snimiti fotografiju svakog kandidata na dan polaganja testa. Pobrinite se da pročitate instrukcije za fotografisanje koje su vam dostavljene nakon prijavljivanja za test. 

Svi ručni satovi, bez obzira na stil ili starost, nisu dozvoljeni unutar prostorije u kojoj se vrši testiranje. Potrebno je da vaš sat zajedno sa ostalom ličnom svojinom ostavite u prostoru za bezbedno odlaganje prtljaga. Prostorije test centra imaju časovnik.

Podijelite sadržaj