Pristupite vašim informacijama na portalu posvećenom kandidatima za testiranje

Putem portala posvećenom kandidatima za testiranje, možete da pristupite svim informacijama o vašem IELTS testu, uključujući:

  • vaš datum testiranja,
  • mesto održavanja vašeg usmenog i pismenog dela testa, kao i dela testa Slušanje i Čitanje (koje ćete saznati pet dana pre samog testiranja),
  • vaše informacije o plaćanju,
  • vaše kontakt podatke,
  • vaše rezultate,
  • Besplatan pristup Put do IELTS-a – Last Minute Kurs
  • kontakt informacijama British Council-a.

Jednostavno unesite vaš IELTS Referentni broj i adresu e-pošte na stranici za prijavu kandidata za testiranje. Vaš IELTS Referentni broj ćete naći u potvrdi koju ste primili na vašu adresu e-pošte od test centra.