Pristupite vašim informacijama na portalu posvećenom kandidatima za testiranje

Putem portala posvećenom kandidatima za testiranje, možete da pristupite svim informacijama o vašem IELTS testu, uključujući:

  • vaš datum testiranja,
  • mesto održavanja vašeg usmenog i pismenog dela testa, kao i dela testa Slušanje i Čitanje (koje ćete saznati pet dana pre samog testiranja),
  • vaše informacije o plaćanju,
  • vaše kontakt podatke,
  • vaše rezultate,
  • besplatan pristup IELTS Ready Premium
  • kontakt informacijama British Council-a.

Pristupite vašim rezultatima

Za pristup rezultatima, potrebna je samo vaša e-mail adresa i lozinka. Ulogujte se na Test Taker Portal.

Podijelite sadržaj