Za usmeni dio IELTS-testa pripremajte se uz pomoć naših video-klipova. Ovdje ćete naći objašnjenja karakteristika fluentnosti i koherentnosti govora, leksika i vokabulara, gramatike i izgovora; objašnjenja upravo onih karakteristika koje se razmatraju prilikom ocjenjivanja.

In this section