IELTS Progress Check je jedini zvanični online test za vježbanje, koji pregledaju obučeni i kvalifikovani IELTS ocjenjivači. Nakon testa, dobićete preporučenu prosečnu ocjenu za ceo test, kao ocjenu za svaki od delova testa.

ŠTA IELTS PROGRESS NUDI?

  1. Vježbajte sve četiri jezičke veštine – Čitanje, Pisanje, Slušanje i Govor
  2. Sve testove pregledaju obučeni i kvalifikovani IELTS ocjenjivači 
  3. U ponudi su oba modula IELTS testa – IELTS Academic i IELTS General Training 
  4. Dobit ćete preporučenu prosečnu ocjenu za ceo test i ocjene za svaki od dijelova testa za samo pet dana. Putem mejla dobit ćete i link do cijelog izvještaja, a možete i da provjerite 'My Account' karticu na IELTS Progress Check sajtu 
  5. Saznajte u čemu ste dobri, a na čemu je potrebno da dodatno radite.

Saznajte više o testu i troškovima polaganja putem linka na dnu strane.

Imajte u vidu da IELTS Progress Check nije isto što i IELTS test i da Vaš IELTS Progress Check izvještaj nije ekvivalent zvaničnom IELTS sertifikatu. Ova usluga je osmišljena da bi Vam omogućila da steknete naznaku Vašeg rezultata i da Vam pomogne u pripremi za polaganje pravog IELTS testa.

Podijelite sadržaj