Creative Spotlight

Creative Spotlight je višemjesečni program koji se sastoji od pažljivo odabranih modula osmišljenih da prošire postojeće znanje učesnika i podstaknu razvoj vještina koje su ključne za kvalitetnu produkciju sadržaja.

Ovaj program je razvijen u okviru projekta "Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan" (CC4WBs), koji sprovode UNESCO, British Council i Agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (AICS), a finansira Evropska unija.

Učesnici ovog programa će proći kroz sveobuhvatnu seriju kurseva za samostalno učenje putem interneta, online trening sesija i radionica, produkcijske grantove uz mentorsku podršku, i nagrade za najbolje kreirani sadržaj tokom ovog ciklusa programa. Cilj ove obuke je unaprijediti znanje učesnika o kreiranju video sadržaja, vizualnom pripovijedanju, pripovijedanju na više platformi i obučiti ih da prate nove trendove i tehnologije u kreiranju sadržaja. Primarni cilj je privući i proširiti publiku na različitim platformama.

Kreativni Spotlight u okviru CC4WBs projekta provodi Thomson fondacija, vodeća evropska organizacija za razvoj medija i jačanje kapaciteta. Kroz Creative Spotlight komponentu CC4WBs projekta, cilj nam je promovisati međukulturni dijalog i unaprijediti socio-ekonomski uticaj kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu.

Podijelite sadržaj