CIM Forum 2023

Program kreativne ekonomije za Zapadni Balkan

British Council je organizacija koja prednjači u promovisanju kreativne ekonomije u međunarodnim okvirima. Naš program u ovoj oblasti je fokusiran, kako globalno tako i na Zapadnom Balkanu, na politike, istraživanja i zagovaranje, ali i na razvoj kapaciteta kreativaca, profesionalaca u ovoj oblasti, i samih kreatora politika.

Kroz svoj rad gradimo mreže i podržavamo saradnju sa dugoročnim uticajem, na uzajmnu korist i radi boljeg razumijevanja među narodima.

Saradjujući sa kreatorima politika, mi podržavamo njihov rad na strateškom nivou i činimo sve kako bi se stvorili povoljni uslovi za usavršavanje kreativaca i njihovih organizacija, kako bi kroz svoje pune potencijale doprinijeli daljem održivom razvoju.

U tom smislu, CIM Forum Kotor je najprirodniji okvir za predstavljanje našeg rada u ovoj oblasti u Crnoj Gori, kao i globalnog programa Kreativna ekonomija – samim tim i najbolje mjesto za predstavljanje rezultata istraživanja politika koje smo sproveli u saradnji sa Filmskim centrom.

CIM Forum Kotor
25–27. maj

Kreativni Forum CIM Kotor je vodeća platforma za promociju kreativnosti u svim aspektima, oblastima i sferama života, inicijaciju dijaloga i podršku medijskom sektoru.

CIM Forum je tačka okupljanja profesionalaca iz oblasti kreativnih industrija i medija. Od samog početka, CIM je uspio da privuče veliko interesovanje profesionalaca u širem regionu, povezujući vodeće stručnjake iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pa se samim tim profilisao kao jedan od najvidljivijih događaja ove vrste.

Kao i prethodno, i ovo izdanje CIM-a će predstaviti lidere iz kreativnog i medijskog sektora među kojima su i Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić, Dino Radja, Miodrag Miško Ražnatović, Srdan Golubović, Srđan Šaper, braća Zamurović, Melkior Bašić, Marija Vićić, Fedja Štukan, Zijah Sokolović, Andrija Rusan, Nikola Novaković, Muamer Adžović, Miško Strugar, Janko Ljumović, Dubravka Drakić, Jovan Spahić, Ivan Westerveen, Irena Radović i mnogi drugi.

Kreativna ekonomija i doprinos filmske industrije – Panel u organizaciji British Council-a i Filmskog centra Crne Gore

27. maj |10.15 Kulturni Centar “Nikola Djurković”, Ulica 2, Kotor
Ulaz uz besplatnu prijavu

Britanska kreativna industrija značajno doprinosi ekonomiji ali i imidžu te zemlje koja se smatra jednom od svjetskih lidera u ovoj oblasti. Osim pojedinaca, organizacija i kompanija koje djeluju u kreativnom sektoru, Britanija je poznata i po svom pristupu ovoj oblasti, kao i mjerama koje njena vlada preduzima kako bi stimulisala kreativne ekonomije.

Tokom panela prisutni će imati priliku da čuju više o potencijalu koji posjeduje kreativna ekonomija, o pomenutim mjerama i stimulaciji sektora, o višegodišnjoj saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore podržanoj od strane British Council-a, a na ovu temu govoriće John Newbigin, predsjedavajući Međunarodnog savjeta PEC-a i ambasador gradonačelnika Londona za kreativnu ekonomiju, Karen Brodie, partnerka u Counterculture UK, Aleksandra Božović, direktorica Filmskog centra Crne Gore i Claire de Braekeleer, direktorka British Council-a za oblast umjetnosti za Širu Evropu.

Govore

 • John Newbigin
  John Newbigin OBE (Oficir reda britanskog carstva) je predsjednik Međunarodnog PEC (Centar za politike kreativnih industrija) i ambasador za kreativne ekonomije gradonačelnika Londona. Kao Posebni savjetnik ministra za kulture Ujedinjenog kraljevstva bio je dio tima koji je razvio prvu definiciju pojma kreativnih industrija, koja je i zvanično usvojena od strane britanske vlade 1998. godine. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik organizacije Creative England. Predsjedava Savjetodavnim odborom British Council-a za umjetnosti i kreativnu ekonomiju i gostujući je profesor na Goldsmiths-u na Londonskom univerzitetu.
 • Karen Brodie
  Karen je partner u Udruženju Counterculture gdje se bavi istraživanjma i strateškim savjetovanjem kreativnih, obrazovnih i organizacija u kulturi podržavajući njihov razvoj. Rukovodi različitim programima podrške širom UK, Evrope, Bliskog istoka, Azije i u Americi, dizajnirajući i razvijajući različite mjere vlada, industrija i zajednica koje podržavaju rast kreativne ekonomije. U svojoj karijeri radila je u British Council-u, Penguin Random House-u i bila je rukovodilac poznatog Međunarodnog multidisciplinarnog programa na londonskom University College-u.
 • Aleksandra Božović
  Aleksandra Božović je direktorka Filmskog centra Crne Gore. Tokom svoje bogate karijere u filmu, producirala je brojne reklame, TV serije i dokumentarne filmove. Takođe, bila je direktorka Kulturnog centra Novog Sada kao i organizatorka brojnih filmskih festivala u Srbiji i Crnoj Gori. Diplomirala je na Akademiji umjetnosti u Beogradu sa temom „Menadžment u kulturi i umjetnosti“. Članica je EFAD-a, asocijacije Evropske filmske agencije reditelja.
 • Claire de Braekeleer
  Claire de Braekeleer je direktorka za oblast umjetnosti za Širu Evropu u British Council-u. Rukovodi strateškim konceptom i realizacijom programa iz oblasti kulture u 15 zemalja uključujući i Zapadni Balkan. Prethodno, Claire je bila na različitim rukovodećim pozicijama u British Council-u u obasti umjetnosti, obrazovanja, partnerstvima i komunikacijama. Bila je stacionirana u Istanbulu, Kairu i Moskvi. Tokom obrazovanja posvetila se oblasti razvoja kreativnih industrija i magistrirala je na temi Kultura i krativne industrije na King’s College-u u Londonu.

Preporuke na osnovu istraživanja politika kreativne ekonomije – radionica

27. maj | 14.15 Hotel Cattaro, Kotor – ulaz uz pozivnicu

Kao najznačajnija nacionalna institucija za razvoj ove oblasti, Filmski centar Crne Gore je dobio grant 2021. godine kako bi sproveo istraživanje na osnovu kojeg bi se planirao dalji razvoj kreativne ekonomije u zemlji, a naročito kako bi se podržalo planiranje strateški važnih vještina vezanih za rad na filmu. Tokom ovog procesa FCCG je sarađivao sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom kulture, univerzitetima i samim sektorom. Ključne aktivnosti u realizaciji ovog projekta su bile izrada policy paper-a i rad sa fokus grupama.

Tokom CIM-a održaće se završna radionica na osnovu koje će se izraditi šira strategija za oblast kreativnih industrija, što će poslužiti i kao polazna tačka za dugoročan razvoj obrazovnih programa vezanih za usko specijalizovane vještine u ovoj sferi. Uz oslanjanje na bogato iskustvo Counterculture-a, uspostavljena su partnerstva, neophodna da bi se nadalje gradila filmska infrastruktura, formulisali obrazovni programi i kako bi se Crna Gora promovisala kao filmska destinacija u međunarodnim okvirima. Svoj doprinos ovim nastojanjima dao je i North Ireland Screen. Ovom radionicom se rad na ovom projektu okončava.

Podijelite sadržaj