U okviru projekta ProAccession koji pruža podršku pregovaračkom procesu sa EU, 21-22. marta u Bečićima održana je radionica posvećena 11. pregovaračkom poglavlju za poljoprivredu. Tema radionice bila je priprema pregovaračke pozicije Crne Gore na kojoj su učestvovala 22 člana ove radne grupe na čelu sa Danijelom Stolicom, pregovaračem za ovo poglavlje. Radionicu su vodile  dr Ružica Gelo, nekadašnji pregovarač Hrvatske za ovo poglavlje i dr Jelena Đugum, takođe član ove radne grupe.

Učesnici su tokom dva dana razmatrali trenutnu situaciju u Crnoj Gori kada je u pitanju crnogorska poljoprivreda uključujući ratarstvo, stočarstvo i proizvodnja hrane i pića i o načinima usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. Takođe se govorilo o podršci domaće poljoprivrede i proizvodnje kroz evropske fondove i o načinima na koje se obezbjeđuje i kontoriliše kvalitet, bezbjednost i plasman proizvoda na evropskom tržištu. 

Prioriteti za Crnu goru biće proizvodnja vina, maslinovog ulja, meda, voća, povrća, mesa i mlječnih proizvoda.

Ova radionica je organizovana u saradnji sa Centrom izvrsnosti Hrvatske. Projekat ProAccesion finasira Britanska ambasada Podgorica.

 

Podijelite sadržaj