Kao ključni pripremni događaj za Samit Zapadnog Balkana u Londonu koji će se održati u julu 2018. godine, a u cilju podrške našoj agendi za stvaranje snažnijih društava, British Council je, u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih (RYCO) organizovao Konferenciju mladih Zapadnog Balkana u Prištini 26. i 27. marta 2018. godine. Na konferenciji, mladi i omladinske organizacije iz regiona osmislili su preporuke politika za vlade Zapadnog Balkana.

Konferencija je bila usmjerena na iznalaženje načina za pružanje podrške mladima i omladinskim organizacijama iz regiona. Pružena je prilika za zajedničko osmišljavanje kako da se mladim građanima Zapadnog Balkana omogući da u Berlinskom procesu učestvuju i kroz formulisanje i kroz savetovanje politika koje utiču na njihov život i rad u regionu.

Konferencija mladih Zapadnog Balkana je obilježila kraj projekta British Council-a „Active Citizens“ koji pruža priliku mladima da prezentuju svoje prijedloge donosiocima odluka iz regiona. 

Među 26 govornika na konferenciji našli su se i Piter Bejnbridž(Peter Bainbridge), zamjenik direktora Kancelarije za Zapadni Balkan pri Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije, te Ɖuro Blanuša, generalni sekretar RYCO-a.

Učesnicima Konferencije, njih gotovo 100, pridružili su se predstavnici regionalnih organizacija i inicijativa, kao i ključni međunarodni partneri za razvoj koji u ovom regionu rade sa mladima i za mlade. Zajedno su razvili preporuke za vlade Zapadnog Balkana koje povećavaju domet glasova mladih, inkorporiraju najnovija istraživanja o politikama i učešću mladih i podstiču zajedničko razumijevanje za rješavanje ključnih izazova u regionu. Razvijena platforma zatvara jaz između politike i prakse i pomaže stvaranje efektivnih mehanizama za glasove mladih na putu prosperiteta Zapadnog Balkana.

Kler Sirs (Clare Sears), direktorka British Council-a za Zapadni Balkan, povodom održavanja ove konferencije je izjavila: “Oduševljeni smo što tolikim mladim glasovima ovog regiona pružamo platformu za doprinos Samitu Zapadnog Balkana u Londonu”. 
Gospodin Blanuša izjavio je: “Kao jedan od najopipljivijih rezultata Berlinskog procesa, RYCO je danas potpuno funkcionalna platforma za saradnju mladih i proces pomirenja u regionu. To donosi nove pozitivne perspektive za njihove građane, posebno za mlade ljude.”
Podijelite sadržaj