British Council i Britanska ambasada u Crnoj Gori su obilježili početak druge faze projekta „Aktivni građani“. Projekat „Aktivni građani“ usmjeren je na  aktivnosti kojima se motivišu i obučavaju mladi iz različitih krajeva Zapadnog Balkana da bolje razumiju potrebe svojih lokalnih zajednica i njihov položaj u regionu, te da aktivno rade na njihovom unapređenju. Projekat takođe jača sposobnosti mladih potrebne za zapošljavanje na savremenom tržištu rada, kao i njihovo razumjevanje odgovornosti institucija prema potrebama i aspiracijama mladih.

PRVO PREDSTAVLJANJE DRUGE FAZE PROJEKTA ODRŽANO JE 19. FEBRUARA U PROSTORIJAMA OPŠTINE BIJELO POLJE. U KOJEM SU PRISUSTVOVALI BRITANSKA AMBASADORKA U CRNOJ GORI, ALISON KEMP, DIREKTORICA BRITISH COUNCILA VANJA MADŽGALJ, GRADONAČELNICI OPŠTINA BIJELO POLJE I BERANA, PREDSTAVNICI LOKALNE ADMINISTRACIJE IZ BIJELOG POLJA, BERANA I MOJKOVCA, KAO I PREDSTAVNICI PARTNERSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA.

Ključni Partneri British Councila na projektu su Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centar za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS).

Podijelite sadržaj