Živimo u svijetu u kojem tehnologija sve više uzima primat, a računari su postali sastavni dio naše svakodnevice. Poslovi u oblasti informacionih tehnologija su posljednjih godina među najtraženijima, a smatra se da će u budućnosti više od polovine zanimanja zahtijevati programersko znanje.

Ali, da li ste znali da bavljenje programiranjem isprva nije smatrano intelektualnim i dobro plaćenim poslom? Da li ste znali da su prije nekoliko decenija žene bile pioniri kompjuterskog programiranja? Tek kada je kompjuterska nauka počela da ulazi na fakultete i kada je programiranje postalo stvar prestiža, dječaci koji su do tada obraćali pažnju isključivo na hardver, postali su brojniji kandidati za ovaj posao od djevojčica koje su voljele matematiku.

Mina Mijanović

Ipak, programiranje nije rezervisano samo za dječake. Svaka djevojčica može da bude programer ako to želi zavisno od njenih interesovanja i talenata, ali i ohrabrivanja. U tome vodeću ulogu igraju roditelji i nastavnici, koji sada imaju priliku da djeci, kroz trogodišnji program ,,Škole za 21 vijek“, omoguće da korišćenjem mikro:bit džepnih računara uđu u svijet programiranja i elektronike, te da steknu univerzalne vještine koje će im koristiti u daljem životu.

Programiranje razvija logiku kod djece, uči ih donošenju odluka i sagledavanju problema iz više uglova. Posjedovati, a još važnije primjenjivati nove vještine utiče na porast samopouzdanja i otvorenost ka novim idejama.

Djevojčice jesu korisnici novih tehnologija, ali potrebno je da kreiramo sredinu koja će ih podstaći da grade karijeru u ovoj oblasti. U suprotnom propustićemo brojna dizajnerska rješenja i tehničke inovacije. Ako imamo u vidu doprinos koji su žene dale u ovoj oblasti u prošlosti, nema razloga da tako ne bude i u budućnosti. Programiranje jeste i za djevojčice!

Podijelite sadržaj