Videi koje imate priliku da vidite ispod obrađuju nastavne jedinice iz gradiva za osmi razred osnovne škole.

Predmet Nastavna tema Datum emitovanja časa
Engleski i italijanski jezik Povezivanje sadržaja u engleskom i italijanskom jeziku 28. april 2021. godine
Biologija Od fotosinteze do efekta staklene bašte 05. maj 2021. godine
Matematika Pitagorina teorema  14. april 2021. godine
CSBH jezik i književnost Analiza neumjetničkog teksta  21. april 2021. godine
Podijelite sadržaj