British Council objavljuje poziv mladim istraživačima za dva programa obuke:

Obuka mladih istrazivača za djelotvornije komuniciranje nauke i javni angažman

Program obuke ima za cilj poboljšanje sposobnosti mladih istraživača da djelotvorno komuniciraju nauku široj javnosti. Obuka je namijenjena mladim istraživačima (koji su stekli diplomu doktora nauka u proteklih osam godina) iz svih disciplina.

Obuka ce se izvoditi u saradnji sa University of West England (UK) i organizacijom Think Write(UK).

Obuka mladih istraživača za djelotvorniju upotrebu nauke u kreiranju javnih politika

Program obuke ima za cilj jačanje sposobnosti mladih istraživača za djelotvorniju upotrebu nauke u kreiranju praktičnih politika, i za djelotvornije komuniciranje sa kreatorima praktičnih politika.

Obuka je namijenjena mladim istraživačima (koji su stekli diplomu doktora nauka u proteklih osam godina) koji se bave istraživačkim radom u sljedećim oblastima: zdravstvo, socijalna politika, obrazovanje, životna sredina, poljoprivreda, energetika, upravljanje rizicima od prirodnih nepogoda, ekonomija, itd.

Obuka će se realizovati u saradnji sa Dods Parliamentary Communications (UK).

Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 1. decembar, do 11 sati (CET).

Podijelite sadržaj