Što je studentsko takmičenje Izazov COVID-19?

Studentsko takmičenje Izazov COVID-19 je posvećeno kreiranju prijedloga praktičnih politika sa ciljem rješavanja najvećih izazova današnjice.

Zašto studenti i studentkinje treba da učestvuju u ovom takmičenju?

  • priliku za pohađanje online kurseva na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prvoplasirani tim će osvojiti vaučer u vrijednosti od 1500 funti, dok će drugoplasirani tim osvojiti vaučer u vrijednosti od 1000 funti za kurseve na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu
  • prijedlog rješenja biće objavljen u British Council online zbirci prijedloga praktičnih politika finalista takmičenja
  • umrežavanje sa drugim studentima i studentkinjama iz različitih akademskih oblasti
  • razvoj vještina kritičkog mišljenja, rješavanja problema i komunikacije.

Što su izazovi na koje treba odgovoriti?

U kontekstu ovog takmičenja “izazovi” su tematske cjeline u okviru kojih su takmičari trebali da izaberu određen problem, i pokušaju da ga riješe kroz svoje prijedloge praktičnih politika. Tematske cjeline takmičenja su sljedeće:  

Izazov #1: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje jačanjem društvene pravde i zaštitom najranjivijih?

Pandemija je imala daleko veći uticaj na marginalizovane i ugrožene grupe. Iz cijelog svijeta možemo naći dokaze o zabrinjavajućoj situaciji kada je riječ o zdravlju, psihičkom stanju, društvenim i ekonomskim prilikama ljudi koji pripadaju manjinskim zajednicama, uključujući Rome, starije ljude,migrante i izbjeglice, zatvorenike, osobe sa invaliditetom, žene, seksualne radnike, korisnike narkotika, osobe koje žive u siromaštvu, osobe koje rade u “sivoj  ekonomiji”, beskućnike, i druge.

Na koje načine možemo pomoći ugroženim grupama? Kako možemo da brinemo o ljudima koji ne mogu da brinu o sebi ili imaju nikakav ili limitiran pristup njezi? Koje mjere mogu da se uvedu kako bi se zaštitili radnici u “sivoj ekonomiji” ekonomiji? Kako možemo obezbijediti da sva djeca imaju pristup online učenju? Kako možemo obezbijediti da porodice sa djecom koje imaju niže prihode imaju stalan izvor prihoda? Kako možemo obezbijediti da stalan pristup zdravstvenoj njezi imaju pacijenti koji nisu COVID-19 pacijenti? Kako se psihološka podrška može pružiti onima kojima je neophodna?

Izazov #2: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje uz istovremeno jačanje otpornosti na klimatske promjene?

U isto vrijeme se, osim sa pandemijom, suočavamo i sa do sada nezabilježenim izazovima koji se tiču klimatskih promjena, što se može vidjeti kroz porast temperature, otapanje lednog pokrivača, zagrijavanje okeana i ekstremne vremenske uslove.

Kako je pandemija uticala na klimatske promjene i obratno? Koji je najbolji način da se riješi problem ogromnog broja hirurških maski i druge medicinske opreme koja završava na deponijama? Kako možemo da oporavimo ekonomije od pandemije na način da postanu više “zelene”, “čiste”, “zdrave” i “otporne”? Kako možemo da unaprijedimo naše kapacitete za ublažavanje i adaptaciju klimatskim promjenama? Postoje li mjere za privredu, javne institucije i domaćinstva koje bi pomogle da se sačuva naša životna sredina? 

Izabrani finalisti Studentskog takmičenja: Izazov COVID-19

Nakon detaljnog postupka selekcije, koji je sproveo naš žiri, petnaest prijedloga praktičnih politika koje su pisali studenti plasiralo se u finale Studentskog takmičenja: Izazov COVID-19.

Koristeći i promovišući nauku i naučne dokaze studenti iz zemalja Zapadnog Balkana razvijali su praktične politike koje doprinose otpornosti njihovih država, zajednica i sugrađana, na štetne efekte pandemije COVID-19.

Zadatak studenata bio je da odaberu određeni problem na lokalnom ili nacionalnom nivou, na svojim univerzitetima ili u bolnicama, i pokušaju da ga riješe praktičnom politikom, u dvije tematske oblasti - jačanje društvene pravde i zaštita najugroženijih grupa stanovništva, i jačanje otpornosti na klimatske promjene.

Izazovni problemi - kreativna rješenja

Studenti osnovnih i master studija iz različitih naučnih oblasti - prava, ekonomije, poslovanja, obrazovanja, jezika, psihologije i medicine, dali su sve od sebe da odgovore na izazove koje donosi pandemija COVID-19 predlažući konkretne akcije i mjere koje se mogu primijeniti u cilju rješavanja ovog problema.

Njihovi prijedlozi praktičnih politika doprinose životnoj sredini, zdravstvu, obrazovanju, rodnoj ravnopravnosti, zelenijoj ekonomiji, unapređenju položaja manjina, istovremeno njegujući solidarnost i pružajući alate koji bi bili od pomoći u prevazilaženju pandemije COVID-19.

Finalisti će predstaviti svoje praktične politike na završnim događajima koji su organizovani online u Crnoj Gori - 28. januara, Albaniji - 2. februara, Srbiji - 4. februara i Sjevernoj Makedoniji - 9. februara.

Prvoplasirani će dobiti vaučer u vrijednosti od 1500 britanskih funti za online kurseve na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok će drugoplasirani osvojiti vaučer u vrijednosti od 1000 britanskih funti. Pored ovoga, njihovi radovi biće objavljeni u British Council online zbirci prijedloga praktičnih politika.

Pridružite nam se na velikom finalu i otkrijte snagu nauke i inovativnih rješenja!

Detaljnije o velikom finalu u Crnoj Gori pročitajte na.ovom linku.

Podijelite sadržaj