Obuke

Projekat je formalno započeo u julu 2020. godine a trajaće do kraja juna 2022. Same obuke će se intenzivno odvijati od marta 2021. do juna 2022. na Moodle (mudl) platformi, popularnom sistemu za učenje. Obukama će se postepeno priključivati nastavnici iz škola koje su već upoznate sa projektom i koje imaju funkcionalan mikrobit klub. Samo oni koji do sada nisu prošli obuku biće pozvani da je prođu kroz Nastavnik za 21. vijek. Obuka se odvija tokom tri sedmice, a nastavnici treba da odvoje oko jedan sat svakog dana kako bi ispratili sve lekcije, uradili sve individualne i grupne zadatke i ispunili uslov kojim obezbjeđuju dobijanje sertifikata. Ovaj program obuke akreditovan je od strane Zavoda za školstvo za školsku 2019/20. i 2020/21. godinu i zaveden u katalogu stručnog usavršavanja pod rednim brojem 63 kao “Kritičko mišljenje i rješavanje problema”, prioritetna oblast Aktivne metode nastave i učenja. 

Ovim ambicioznim obrazovnim programom obuhvatićemo 4570 nastavnika i nastavnica, učitelja i učiteljica i školskih pedagoga i pedagoškinja u 162 osnovne škole. Da bismo ostvarili ovako ambiciozan i dinamičan plan rada, obučili smo 28 novih trenera koji dolaze iz obrazovnog sistema koji će zajedno sa postojećim trenerima izvoditi obuku svakog mjeseca od marta 2021. do juna 2022. godine, izuzev avgusta. 

Svakog mjeseca, od 300 do 450 nastavnika pohađaće online program na Moodle platformi koji moderiraju treneri. Nastavnici se dijele u grupe od po 30 polaznika a svaka grupa ima svoja dva moderatora-trenera koji ih svakodnevno vode kroz program. Ovaj program obuke je visoko participativan i praktičan, što znači da se od učesnika očekuje ne samo da prisustvuju već aktivno da učestvuju i rade individualne i grupne zadatke kako bi postepeno osvajali naredna poglavlja i sticali uslov da napreduju ka kraju programa. Ukoliko nastavnici naiđu na tehničke poteškoće u radu na Moodle platformi ili im je potrebna druga vrsta pomoći, naši Moodle administratori će pružiti brzu podršku i biće na raspolaganju svakodnevno.

Ovaj program je obavezan za sve osnovne škole a školski psiholozi i pedagozi koji su zainteresovani, mogu se priključiti obuci. 

Mikrobit oprema 

U okviru projekta Nastavnik za 21. vijek sve škole koje već nisu, dobiće i komplet dodatne opreme za mikrobit klub koji sadrži 28 različitih dodataka. Mikrobit uređaj i prateća oprema mogu se koristiti na tri načina: kao dio predmeta Informatika sa tehnikom, kao vannastavna aktivnost i kao dio redovne nastave bilo kog predmeta i bilo kog razreda. Potražite koordinatora mikrobit kluba u svojoj školi i zadužite mikrobit opremu kako biste podstakli kreativnost vaših učenika i razvijali nove digitalne vještine. 

Sertifikat

Nastavnici treba da završe minimum 80% programa kako bi stekli uslov za dobijanje potvrde Zavoda za školstvo a taj uslov uključuje i kratki online kurs iz mikrobita. British Council će svim učesnicima takođe izdati sertifikat o završenom kursu. Da biste se bliže upoznali sa programom, pogledajte TV emisiju koju smo uradili sa RTCG Emisija o programu Škole za 21. vijek. Ukoliko želite da saznate kada će vaša škola doći na red za obuku, pogledajte okvirni plan rada. Sve škole će biti blagovremeno informisane o predstojećoj obuci. 

Ako zelite da saznate kad ce vaša skola doći na red, kontaktiraje projektnog menadžera Dinu Tošić na dina.tosic@mpnks.gov.me.

Podijelite sadržaj