Rok za prijave produžen do 12. septembra!

Program „Media for All“ realizuje se u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Svrha ovog programa koji podržava medije je jačanje uređivačke nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu i pružanje podrške lokalnim nezavisnim medijima u ostvarivanju finansijske održivosti.  

Program „Media for All“ otvara prijave za Takmičenje mladih novinara i novinarki, sveobuhvatni program koji za novinare i novinarke koji obrađuju teme koje se bave mladima, nudi stipendije, mentorstvo i profesionalno usmjeravanje, kao i promociju medijskog sadržaja produciranog u okviru ovog programa.

Na takmičenje se mogu prijaviti novinarski timovi iz različitih zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija) koji zajednički rade na produkciji medijskog sadržaja namijenjenog mladima i od značaja za mlade u cijeloj regiji Zapadnog Balkana. Za učestvovanje u programu biće izabrano 10 timova od po tri novinara/ke.

Odabrani timovi pohađaće tokom osam sedmica program gdje će s mentorom ili mentorkom raditi na razvoju i produkciji priče, a dobiće i stipendije. Pet timova koji uđu u uži izbor biće pozvani u novembru na događaj za umrežavanje, gdje će stručni žiri ocjenjivati priče, a pobjednički timovi dobiće novčane nagrade za kupovinu produkcijske opreme.

Format i teme takmičenja

Predlažemo da u svojim prijedlozima obradite jednu od tema navedenih u nastavku; možete i da odaberete drugu temu, ali uz obrazloženje zašto smatrate da je od važnosti za mlade na Zapadnom Balkanu:

  • zapošljavanje mladih,
  • rodna ravnopravnost i rodna pitanja,
  • migracije,
  • životna sredina,
  • posljedice pandemije na mlade,
  • lokalna politika i mladi,
  • aktivizam mladih.

Svoju priču možete producirati u bilo kojem formatu, na primjer audio, video, multimedija, podcast, blog, vlog ili alternativni formati.

Ko se može prijaviti?

Ako imate između 21 i 30 godina, radite u oblasti novinarstva, državljanin/ka ste i živite u jednoj od država Zapadnog Balkana, dobro vladate engleskim jezikom i želite da radite s profesionalnim mentorom/kom i dobijete mogućnost da vaš rad ocjenjuju vodeći novinari/ke, prijavite se odmah!

Rok za podnošenje prijava

Sve prijave moraju biti dostavljene do 17.00 sati, 12. septembra 2021. Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte prijave@media.ba uz naznaku “Takmičenje mladih novinara i novinarki” najkasnije do 30. augusta. Prijave je potrebno poslati na prijave@media.ba s naznakom “Takmičenje za mlade novinare i novinarke – Naziv predložene teme”.

Detalji o načinu podnošenja prijave i pravilima takmičenja navedeni su u nastavku.

Podijelite sadržaj