Date
srijeda 01. Jul 2015. -
14:00 do 16:00
Lokacija
Podgorica, Hotel Ramada

U okviru projekta “Infiormisanje javnosti o evropskim integracijama i podršci IPA u Crnoj Gori” sa početkom u 14.00 u hotelu Ramada biće obilježeno tri godine od početka pregovora Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Na današnjem skupu će biti predstavljena dosadašnja postignuća u ovom procesu kao i aktivnosti predviđene za naredni period. 

Između ostalog, biće premijerno prikazana pjesma i video spot koji su urađeni za potrebe promocije procesa. U centralnu poruku TV spota utkana je vizija moderne i razvijene Crne Gore, buduće članice Evropske unije i pozitivna energija promjena koju cijelo društvo ulaže u pravcu ostvarenja tog cilja.

Struktura video spota osmišljena je kao niz od nekoliko paralelnih priča koje u posljednjim kadrovima doživljavaju svoj pozitivan ishod, simbolično nagovještavajući uspješan završetak procesa evropske integracije. Kadrovi su veoma dinamični sa velikim brojem aktera  koje povezuju simbolične niti entuzijazma i pozitivne energije: posvećenost, istrajnost i upornost koja uvijek pobjeđuje, zajedništvo i jednake šanse za sve, njegovanje tradicije u korak sa razvojem i napretkom, mobilnost mladih, ples i pokret kao univerzalni simbol pozitivnog pristupa, i svakako EU i Brisel kao finalna destinacija i zajednički cilj.

 

 

Podijelite sadržaj