Ovaj spot dio je projekta „Informisanje javnosti o evropskim integracijama i podršci IPA u Crnoj Gori“ koji Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija sprovodi u partnerstvu sa British Council-om a finansira ga Delegacija EU, Britanska ambasada Podgorica i MVPEI. 
U skladu sa Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018. i Akcionim planom za 2015. godinu, raspisani su konkursi za izradu pjesme i pratećeg TV spota procesa evropske integracije.

Kompozicija “Pokreni se”, autorskog tima Marka Đurovića, Dejana Božovića i Zlatka Jovovića, pobijedila je na nagradnom konkursu raspisanom u novembru 2014. Pjesma promoviše pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji kao proces cijelog društva.

„Produkcija Rezz“ u sastavu: Aleksandar Brajović, Davor Klisić, Danilo Papić i Željko Bracanović pobijedila je na konkursu za ekranizaciju kompozicije „Pokreni se“ raspisanom u februaru 2015. godine.    

U centralnu poruku TV spota utkana je vizija moderne i razvijene Crne Gore, buduće članice Evropske unije i pozitivna energija promjena koju cijelo društvo ulaže u pravcu ostvarenja tog cilja. Spot predstavlja Crnu Goru koja se mijenja na svom putu prema EU istovremeno njegujući i promovišući svoju istoriju, prirodu, kulturu, privredu a imajući u vidu da su mladi jedna od prioritetnih ciljnih grupa ali i snaga razvoja svakog društva, posebno je naglašena mladost, entuzijazam i energija koja se ulaže u ostvarenje cilja članstva u EU.

Spot je namijenjen svim ciljnim javnostima među kojima je jedna od veoma važnih i međunarodna javnost, pa u sinergiji sa svakom od priča predstavlja i crnogorsku istoriju, promoviše prirodno i kulturno nasljeđe (materijalnu i nematerijalnu baštinu, turizam, poljoprivredu, sport, gastronomiju i dr).

Novina u odnosu na neke druge slične video sadržaje je da su tokom cijelog spota u fokusu ljudi, kao nosioci procesa i pozitivnih promjena u našem društvu. Priču integracije Crne Gore EU prenose djed i unuka, mladi rafteri, proizvođači vina i pršute, studenti u Crnoj Gori i zemljama EU, ribari, jedriličari, turisti, mladi folkloraši, biciklisti, pčelari, i mnogi drugi i to kroz igru, pjesmu, pokrete, gestovni jezik, moderne plesove, druženje, crnogorski oro…

Svaka priča pričana je na po jednoj prepoznatljivoj lokaciji Crne Gore čime je predstavljen samo dio onoga sto naša zemlja donosi u EU, baštineći evropske vrijednosti koje već godinama zajednički gradimo.

Struktura video spota osmišljena je kao niz od nekoliko paralelnih priča koje u posljednjim kadrovima doživljavaju svoj pozitivan ishod, simbolično nagovještavajući uspješan završetak procesa evropske integracije. Kadrovi su veoma dinamični sa velikim brojem aktera  koje povezuju simbolične niti entuzijazma i pozitivne energije: posvećenost, istrajnost i upornost koja uvijek pobjeđuje, zajedništvo i jednake šanse za sve, njegovanje tradicije u korak sa razvojem i napretkom, mobilnost mladih, ples i pokret kao univerzalni simbol pozitivnog pristupa, i svakako EU i Brisel kao finalna destinacija i zajednički cilj.

Na tu simboliku nadovezuje se posljednji kadar spota, u kojem mladi ljudi na kraju još jednog dana obasjani zvjezdanim nebom, uz pjesmu dočekujući jutro kao novi početak.

Ukoliko želite više informacija o projektu, molimo vas da kontaktirate našu koleginicu Sanju Mujović.  

Podijelite sadržaj