Kvalitet nastavnika ima snažan uticaj na postignuće učenika. Kako bi unaprijedili kvalitet nastave i učenja engleskog jezika u Crnoj Gori, inicirali smo višegodišnji projekat fokusirajući se na one oblasti u kojima su reforme najpotrebnije – usklađivanje  obrazovnih politika, uvođenje profesionalnih standarda i standarda za profesionalni razvoj nastavnika, obuku nastavnika i unapređivanje kurikuluma. 

Prošle, 2016. godine uveli smo British Council Teaching for Success okvir kao osnovu za nacionalne profesionalne standarde za nastavnike, definišući minimum kvaliteta nastavne prakse  u školama 21 vijeka.  Pored definisanja minimalnih zahtjeva za nastavnike u pogledu njihovog profesionalnog znanja, vještina i praksi, ovi standardi uvode razvoj profesionalnih ciljeva učenja, obezbjeđuju okvir na osnovu kojeg nastavnici mogu prosuditi koliko su uspješni u procesu učenja i pomažu u procesu refleksije i samoevaluacije. 

Radili smo intenzivno sa Ministarstvom prosvjete i Odsjekom za kontinuirani profesionalni razvoj Zavoda za školstvo na usvajanju i uključivanju Teaching for Success okvira u nacionalne politike i prakse. Priručnik za kontinuirani profesionalni razvoj na nivou škole/vrtića je novi, ažurirani priručnik za crnogorske nastavnike svih predmeta u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Naš trenutni rad podrazumijeva tijesnu saradnju sa ključnim institucijama obrazovnog sistema i upravama škola na implementaciji standarda za nastavnike i promociji kulture kontinuiranog profesionalnog razvoja kao i promjenama u praksi na nivou škola.  

Takođe, fokusirani smo i na unapređenje kvaliteta nastavnika engleskog jezika i njihovog profesionalnog razvoja. Počev od 2015, mi pružamo intenzivne treninge nastavnicima engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama širom zemlje. Naš Teaching for Success program obuke za nastavnike, akreditovan od strane Zavoda za školstvo, fokusiran je na saradnju i zajednički rad sa ostalim nastavnicima na rješavanju posebnih zadataka i problema, podsticanje uzajamne podrške među nastavnicima, odgovornost, inicijativu i liderstvo, posmatranje i ocjenjivanje/procese davanja povratne informacije, kao i ispitivanje i promišljanje o sopstvenim i uvjerenjima i ponašanju drugih, ohrabrujući nastavnike da primjene nove nastavne prakse. 

Očekujemo da će ovaj reformski projekat uticati na cjelokupan obrazovni system, na nastavnike svih predmeta u svim fazama njihove karijere, čineći jasnim koja su to znanja, prakse i profesionalno angažovanje potrebni i obezbjeđujući da kvalitet nastavne prakse bude konzistentan širom obrazovnog sistema. 

 

Za više informacija o projektu, molimo vas da nas kontaktirate. 

 

 

Podijelite sadržaj